Star Trek: New Worlds


Türü: Hile Kodu

İlk önce game.ini dosyasının bir kopyasını oluşturun. Herhangi bir text editörle bu dosyayı açın. Sonra aşağıdaki kodları verilerlenlerle değiştirin:

Bunlar olması gerekenler:

FedLevel=1
KliLevel=2
RomLevel=3
TauLevel=4
MetLevel=5
HubLevel=6
Yukarıdakileri aşağıdakilere çevirin:

FedLevel=100
KliLevel=200
RomLevel=300
TauLevel=400
MetLevel=500
HubLevel=600