Submarine Titans


Türü: Hile Kodu

Oyun sırasında [ENTER] 'a basın ve aşağıdaki kodları girin:

FOW = Tüm haritayı açar
TECH = Tüm Teknolojiler
ENERGY = Tam Enerji
AIR = Tam hava
SILICON = Tam silikon
METAL = 1000 metal verir
GOLD = 1000 altın verir
CORIUM = 5000 Corium verir
EXITON = 1000 altın, 5000 Corium, 10000 Metal verir