Terminator: Rampage


Türü: Hile Kodu

GAME*.SAV (* oyun nosu) dosyasını bir hex editör yardımıyla edit edin.

Zırh ve sağlık almak için aşağıdaki offset'leri FF ile değiştirin:

28
2A
2C
2E
30
32
34
36