The Elder Scrolls III: Morrowind


Türü: Hile Kodu

Oyun sırasında é tuşuna basıp konsolu açıp aşağıdaki kodları yazın:
Not: 1 yerine 0 yazarsanız, hile devre dışı kalır.

TGM - Ölümsüzlük (God Mode)
Help - Komut listesi
SetFlying 1 - Uçuş modu
SetSuperJump 1 - Super Jump (zıplama)
SetWaterWalking 1 - Su üzerinde yürüme
SetWaterBreathing 1 - Su altında nefes alma
SetLevel (level) - Oyuncu level'i (level) yerine yazılacak
AddItem "Gold_100" (miktar) - (miktar) kadar altın verir
SetFatigue (fatigue) - Oyuncunun Fatigue'ini (fatigue) yapar
SetMagicka (magic) - Oyuncunun Magic'ini (magic) yapar
SetHealth (health) - Oyuncunun sağlığını (health) yapar
ToggleAI - Yapay zekayı açar/kapatır
FillJournal - Journal'ı doldurur
FillMap - Tüm haritayı gösterir