Thief: Deadly Shadows


Türü: Hile Kodu

Oyunu yüklediğiniz dizinde System klasörünü bulun ve DEFAULT.INI dosyasını bir metin editörü ile açın (Örn: Notepad). Menüden Düzen-Bul açın ve boşluğa [Difficulty] yazıp Enter tuşuna basın. Bulunan kelimenin altında şu satırları göreceksiniz:

; -- THIEF 3
;
; AI visual acuity multiplier - how well AIs can see / Yapay zekanın sizi ne kadar görebildiği
Difficulty_AIVisual_Mult_Easy=0.9
Difficulty_AIVisual_Mult_Normal=1.0
Difficulty_AIVisual_Mult_Hard=1.15
Difficulty_AIVisual_Mult_Expert=1.2
;
; AI auditory acuity multiplier - how well AIs can hear / Yapay zekanın sizi ne kadar duyabildiği
Difficulty_AIAudio_Mult_Easy=0.8
Difficulty_AIAudio_Mult_Normal=1.0
Difficulty_AIAudio_Mult_Hard=1.03
Difficulty_AIAudio_Mult_Expert=1.13
;
; AI tactile acuity multiplier - how well AIs can feel / Yapay zekanın sizi ne kadar hissedebildiği
Difficulty_AITactile_Mult_Easy=1.0
Difficulty_AITactile_Mult_Normal=1.0
Difficulty_AITactile_Mult_Hard=1.0
Difficulty_AITactile_Mult_Expert=1.0
;
; AI hitpoints multiplier - all AI starting hitpoints will be scaled by this / Yapay zekanın sağlığı
Difficulty_AIHitPoints_Mult_Easy=0.75
Difficulty_AIHitPoints_Mult_Normal=1.0
Difficulty_AIHitPoints_Mult_Hard=1.2
Difficulty_AIHitPoints_Mult_Expert=1.3
;
; AI combat speed multiplier - all AI combat animations are scaled by this / Yapay zekanın dövüş animasyonları
Difficulty_AICombatSpeed_Mult_Easy=1.0
Difficulty_AICombatSpeed_Mult_Normal=1.0
Difficulty_AICombatSpeed_Mult_Hard=1.1
Difficulty_AICombatSpeed_Mult_Expert=1.2
;
; AI-to-player damage multiplier - all damage applied to the player by the AI is scaled by this / Yapay zekanın verdiği hasar
Difficulty_AIToPlayerDamage_Mult_Easy=0.5
Difficulty_AIToPlayerDamage_Mult_Normal=1.0
Difficulty_AIToPlayerDamage_Mult_Hard=1.25
Difficulty_AIToPlayerDamage_Mult_Expert=1.5

Yukarıdaki değerleri oynadığınız zorluk derecesine göre 0.0 yaparsanız o özellik kapanacaktır. Örnek: Diyelim ki Hard zorluk derecesinde oynuyorsunuz ve düşmanların sizi duymamasını istiyorsunuz. Yapmanız gereken “Difficulty_AIAudio_Mult_Hard”ın karşınındaki 1.03 sayısını 0.0 yapmak.

Yaptığınız değişiklikleri kaydetmeyi unutmayın.