TOCA: Race Driver


Türü: Hile Kodu

Aşağıdaki kodları oyunun Options bölümüne girip yazın ve ardından [Enter]'a basın.

XKIMCF - Tüm arabalar
TMYTKO - Tüm kamyonlar
Damage - Gerçekçi hasar
SIN - Simülasyonda zorlananlar için