Traffic Department 2192


Türü: Hile Kodu

Aşağıdaki şifreleri oyun esnasında girin:

T + I + M - Tam füze
P + O + J + A - İstediğiniz bölüme atlatır