Traffic Giant


Türü: Hile Kodu

Herhangi bir tren yolunu aşağıdaki kodlarla yeniden adlandırın:

Gladstone - 100.000 $
Gearloose - Bölümü geçersiniz