Trick Style


Türü: Hile Kodu

Aşağıdaki kodları oyun sırasında girin:

travolta - Hızlı hareket
tearound - Her zaman kazanırsınız
citybeacons - Her zaman kazanırsınız
inflatedego - Büyük kafalar