Tristan

Türü: Hile Kodu

TRIST256.EXE'yi bir hex editör ile aşağıdaki gibi edit edin:

Bulun : 83 C4 04 09 C0 74 5A
Değiştirin: -- -- -- 31 -- -- --
Bulun : 83 C4 08 09 C0 75 03
Değiştirin: -- -- -- 31 -- -- --
Bulun : 83 C4 04 09 C0 74 21
Değiştirin: -- -- -- 31 -- -- --