UFO: Enemy Unknown


Türü: Hile Kodu

Görevi başarıyla tamamlamak için Battlescape ekranındayken [CTRL] ve C tuşlarına basın.