Unreal Tournament 2004


Türü: Hile Kodu

Oyun sırasında [~] tuşuyla konsolu açın ve aşağıdaki kodları girin:

allammo 999 - Tüm silahlarınız için cephane
allweapons - Tüm silahlar (cephaneleriyle birlikte)
loaded - Tüm silahlar
suicide - İntihar
stat all - Tüm istatistikleri gösterir
quit - Oyundan çıkar
exit - Oyundan çıkar
playersonly - Zamanı durdurur (etkisiz hale getirmek için kodu tekrarlayın)
stat game - Oyun istatistiklerini gösterir
god - Sınırsız sağlık
killbots - Botları öldürür
ghost - Duvarlardan geçebilmek
fly - Uçma modu
walk - Görünmezlik ve uçma modunu kapatır
teleport - Mouse ile belirttiğiniz yere teleport olursunuz
stat fps - FPS'yi gösterir
stat none - İstatistikleri kapatır
behindview 0 - Birinci kişi bakış açısı
behindview 1 - Üçüncü kişi bakış açısı
addbots # - Belirtilen değerlerde bot ekler
stat audio - Ses istatistikleri
FOV # - Görüş alanını belirtilen şekilde değiştirir (Derecelerle)
setname (isim) - Oyuncu adını değiştirir
setres #x#x# - Çözünürlükleri belirtilen şekile değiştirir (örnek 1600x1200x32)
switchteam - Takım değiştirir
stat net - Network oyun istatistikleri
open (harita) - Belirtilen haritayı açar
setgravity # - Yer çekimini ayarlar
setjumpz # - Zıplama yükesekliğini ayarlar
setspeed # - Oyun hızını ayarlar
slowmo # - Ağır çekim
togglefullscreen - Tam ekran ve pencere arasında geçiş

Silahlar/Eşyalar:

summon xweapons.redeemerpickup - Redeemer verir
summon xweapons.assaultriflepickup - Assault rifle verir
summon onslaught.onsavrilpickup - Avril verir
summon xweapons.bioriflepickup - Bio rifle verir
summon xweapons.flakcannonpickup - Flak cannon verir
summon onslaught.onsgrenadepickup - Grenade launcher verir
summon xweapons.painterpickup - Ion painter verir
summon xweapons.sniperriflepickup - Lightning gun verir
summon xweapons.linkgunpickup - Link gun verir
summon onslaught.onsminelayerpickup - Mine layer verir
summon xweapons.minigunpickup - Minigun verir
summon xweapons.rocketlauncherpickup - Rocket launcher verir
summon xweapons.shieldgunpickup - Shield gun verir
summon xweapons.shockriflepickup - Shock rifle verir
summon utclassic.classicsniperriflepickup - Sniper rifle verir
summon Onslaught.ONSHoverTank - Goliath verir
summon Onslaught.ONSPRV - Hellbender verir
summon xweapons.supershockriflepickup - Instagib shock rifle verir
summon Onslaught.ONSHoverBike - Manta verir
summon Onslaught.ONSAttackCraft - Raptor verir
summon Onslaught.ONSRV - Scorpion verir
summon OnslaughtFull.ONSMobileAssaultStation - Leviathan verir
summon OnslaughtFull.ONSGenericSD - TC-1200 verir
summon OnslaughtFull.ONSBomber - DragonFly/Phoenix verir