Vampire: The Masquerade - Redemption


Türü: Hile Kodu

Oyuna girmeden önce oyunun kısayoluna -console parametresini eklemeniz gerekiyor. Ardından oyun sırasında ~ tuşuyla konsolu açarak aşağıdaki kodları girebilirsiniz:

god - Ölümsüzlük
freeammo - Sınırsız cephane
ai - Yapay zekayı kapatır
freeze - Düşmanlar donar
pause - Oyunu durdurur
resume - Oyunu devam ettirir
endgame - Bitiş videosu