Vaxine


Türü: Hile Kodu

Oyun esnasında WILDEBEESTE yazın ve aşağıdaki tuşlara basarak istediğiniz hileyi yapın.

[F1] - 1 bölüm ileri
[F2] - 1 bölüm geri
[F3] - 10 bölüm ileri
[F4] - 10 bölüm geri
[F5] - Final