Venus The Flytrap


Türü: Hile Kodu

Aşağıdaki şifreleri oyun sırasında yazın

JUPITER - Sınırsız zaman
PLUTO - Limitsiz cephane
MARS - Bütün silahlar
MERCURY - Limitsiz uçuş
SATURN - Bilinmiyor