WCW Nitro


Türü: Hile Kodu

Tüm güreşçiler:
Karakter seçim ekranında 4 kez V, 4 kez [Space], 4 kez Q ve 4 kez T'ye basın. Daha sonra da H tuşuna basın.

Tüm ringler:
Ana menüde : [Space], T, V, Q, [Space], T, V, Q, H tuşlarına sırayla basın.

Büyük kafalar:
"Select Mode" ekranında 7 kez V ve ardından Q, H tuşlarına basın.

Ring geçme:
Options menüsünde V, Q, V, Q tuşlarına basın. Artık her H tuşuna basışta o anki ringi atlayacaksınız.

Ring seçimi:
Ana menüde [Space], T, V, 4 kez Q, H