Wing Commander 3

Türü: Hile Kodu

Aşağıdaki şifreleri oyun esnasında yazın.
[Ctrl] + W (uçuş esnasında basın) - Mevcut hedefi yok eder.
[Ctrl] + [Alt] + W - Bütün düşman hedeflerini yok eder.

Bütün filmleri seyretmek:
[Caps Lock] tuşunu açık konuma getirin [Shift] + [Delete] + [F10] tuşlarına basılı tutarak LORDBRITISH yazın.