World War II: GI

Türü: Hile Kodu

Aşağıdaki kodları oyun sırasında girin:

ww2god - Ölümsüzlük
ww2blood - Tüm eşyalar
ww2level - Seviye atlama
ww2rate - Frame Rate'i gösterir
ww2showmap - Tüm harita açılır
ww2clip - Duvardan geçme
ww2debug - Debug mode