World War III: Black Gold


Türü: Hile Kodu

Oyun sırasında [Enter]'a basın ve peace yazın. Böylelikle kodlar aktif hale gelecektir.

HereYouAre! - Düşman birim ve binalarını gösterir
BeatifulWorld - Haritayı açar
Shower - Damlalar büyür
MoneyForNothing - Para verir
Limit_up - Toplam birim maliyetini arttırır
NobelPrize 1 - Araştırmanız hemen biter
Smash - Ekranın ortasına darbe iner