Wrath of The Gods


Türü: Hile Kodu

WRATH.EXE'yi aşağıdaki gibi edit edin:

(27 Sektör 445 Offset)
Bulun : 3B 06 9F 0C 74 06
Değiştirin: A3 9F 0C 90 EB --