X-COM: Interceptor


Türü: Hile Kodu


Hile Modu:
[Ctrl] + E ya da [Ctrl] + W tuşlarına basın. Hafif bir ses tonu gelecektir. Daha sonra aşağıdaki kodları yazarak yanındaki özellikleri elde edebilirsiniz.

Kodu Etkisi
battlecheat ya da battlecheats Uçuş Hilelerini Aktif Hale Getirme¹
canttouchthis Yenilmezlik Elde Etme
fillerup Limitsiz Uçuş Alanı
knowitall Tüm Araştırma Yapma
quickbase Bütün Üslerdeki İnşaatları Bitirme
joyride Uzaylıları Yok Etme
payday Para Kazanma
smarms "Arms Dealer" Yan Görevine Başlama
smnova "Nova Bomb" Yan Görevine Başlama
smrecon "Corporate Recon" Yan Görevine Başlama
smrecue "Pirate Base Rescue" Yan Görevine Başlama
smrogue "Rogue Freighter" Yan Görevine Başlama


1. Aşağıdaki hileleri kullanmak için önce bunu aktif hale getirmeniz gereklidir.


--------------------------------------------------------------------------------

Uçuş Hileleri Aktif Haldeyken:

Kodu Etkisi
[Alt] + ~ Seçilen Hedefi Yoketme
[Alt] + 2 Seçilen Hedefi Etkisiz hale Getirme
[Alt] + X Silahları Değiştirme