Zax: The Alien Hunter


Türü: Hile Kodu

Aşağıdaki şifreleri oyun esnasında yazın.

zaxgod - Ölümsüzlük
zaxweapons - Bütün silahlar
zaxuw - Sınırsız cephane