Colesman Parkes Research firması tarafından HP için gerçekleştirilen araştırmada, yüksek orandaki sanallaştırma tercihinin arkasında maliyetlerin düşmesi, erişebilirliğin, iş sürekliliğinin, esnekliğin ve hizmet kalitesinin artması gibi etkenler olduğu ifade ediliyor.
Sanallaştırmanın en çok uygulandığı alanlar ise yüzde 73 ile sunucular ve yüzde 47 ile veri depolama olarak sıralanıyor. Sanallaştırma açısından yatırım getirisini ölçme yöntemlerinde öne çıkan unsurların başında ise hizmet kalitesi ve bilgi teknolojileri (BT) maliyetlerinin düşmesi geliyor. Bunları sanallaştırma sayesinde elde edilen hız, kullanıcı memnuniyeti ve veri merkezi gereksiniminin azalması izliyor. Yatırımın dönüş hızı, CIO’ların çoğu tarafından, 1-2 yıl gibi kısa bir zaman dilimi içinde tahmin ediliyor.
Bunların yanı sıra iş dünyasının yüzde 73’ü sanallaştırmayı stratejik bir uygulama olarak görürken, yüzde 55’lik bir kesimi ise sadece bir teknoloji aracı, yüzde 45’i de iş aracı olarak görüyor.
501 CIO’nun sanallaştırma konusundaki kaygıları altyapı (yüzde 55) ve kapasite planlaması (yüzde 52) çerçevesinde yoğunlaşıyor. Buna karşın HP araştırması CIO’ların, sadece birkaç yıl sonra, yani 2011 yılında BT ortamlarının yüzde 49’unun sanal olacağına inandıklarını gösteriyor.
HP’nin bu doğrultuda firmalara sunduğu sanallaştırma çözümleri, uygulamaların ve kurumsal hizmetlerin nerede ve nasıl barındırıldığı, iletişim ağına nasıl dahil edildiği ya da yönetildiği fark etmeksizin iyi performans götermelerini sağlıyor.
Neden sanallaştırma?

Sanallaştırma teknolojileri, müşterilere pek çok avantaj sunuyor:

• Azalan maliyetler: Altyapı maliyetleri, yüzda 40’a varan oranlarda azalıyor. Kaynak kullanımı, yüzde 10-50 aralığında ya da daha fazla artıyor. Veri merkezinin ömrü, 3-5 yıl ya da daha fazla artıyor. Destek ihtiyacı ve enerji maliyetleri, yüzde 80’e varan oranlarda düşüyor.
• Hızlanan kurumsal büyüme: Yeni kurumsal hizmetler, haftalar ya da aylar yerine birkaç saat ya da günde sunulabiliyor. Altyapı kaynaklarının uygulanma hızı, haftalardan dakikalara iniyor. Kaynaklar, yönetim ve bakımdan iş önceliklerine kaydırılıyor.
• Hafifleyen riskler: Kaynakları hızla yeniden dağıtmak suretiyle, planlanmamış arızaların sayısı azalıyor. Sanal imgeler üzerinde bakım yapılarak, planlanan arızalar neredeyse tamamen ortadan kaldırılıyor. Son kullanıcı verilerinin güvenliği artırılıyor.
Kapsamlı istemci sanallaştırma portföyü

HP, her tür sanal istemci ortamına güvenli bir biçimde erişmek için dört yeni ince istemci geliştirdi. Yeni istemciler, zarif ve dayanıklı bir endüstriyel tasarıma sahip. HP, Citrix XenDesktop desteğini de artırıyor. Bunun için, yeni HP Sanal Masaüstü Altyapı (VDI) ve blade PC çözümlerinin yanı sıra grafik yetenekleri artırılmış yeni bir blade iş istasyonu da sunuyor.
HP Türkiye Kişisel Sistemler Grubu Ülke Kategori Grup Müdürü Ertuğ Ayık, konu hakkında şunları söylüyor: “HP olarak, istemci mimarilerini müşterinin bakış açısıyla yeniden ele alıyoruz. Müşterilerin artırılmış yönetilebilirlik, güvenlik ve esneklik ihtiyaçlarını karşılayan istemci sanallaştırma çözümleri geliştiriyoruz. Bugünkü duyurumuzla birlikte, entegre istemci sanallaştırma portföyümüzü daha da genişletmiş oluyor; müşterilerimiz açısından uygulama, operasyon ve bakım sürecini kolaylaştırıyoruz.”
HP istemci sanallaştırma portföyü, sunucu tabanlı bilgi işlem çözümlerini, HP Sanal Masaüstü Altyapı’yı (VDI), Blade PC’leri ve blade iş istasyonlarını içeriyor. Böylece, sektörün en kapsamlı portföyü sunuluyor. Tüm portföyün ortak noktası ise merkezi yönetim ve kaynak dağılımı araçları. Bu araçlar, maksimum basitlik için, masaüstünden veri merkezine kadar geniş bir alanı kapsıyor. Bütün bu sanal bilgi işlem kaynaklarına, güvenilir HP ince istemcilerini kullanarak erişmek mümkün. Söz konusu kaynaklar, kullanıcı deneyimini artırmaya yardımcı olan yenilikçi çokluortam ve aracı yazılımlarla tamamlanıyor.
İstemci sanallaştırma mimarileri, kullanıcılara pek çok fayda sağlıyor:

• Güvenlik: Hassas veri, veri merkezinde güvenli biçimde saklanırken, şirketlere uyumluluk gerekliliklerini sağlamada yardımcı oluyor.
• Uygunluk: Uygulamaya ve veriye erişimde, her zaman ve her yerde imkan sağlama, iş sürdürülebilirliği, felaket kurtarımı sağlanıyor.
• Yönetilebilirlik: Basitleştirilmiş yazılım ve donanım yönetimi ile artırılmış kaynak kullanımı sağlanıyor.
• Esneklik: Tek bir bilgisayara veya fiziksel çalışma ortamına bağlı kalmadan üretkenliğin devamlılığı sağlanıyor.
• Çok büyük ölçülerde güç tüketiminde ve kullanıcı başı karbon izdüşümünde azalma sağlanıyor.
Büyük hacimli bilgi işlem kullanıcıları için geliştirilen HP ProLiant xw460c Blade İş İstasyonu, özellikle finansal alım satım, kamu, mekanik tasarım, petrol ve gaz sektörlerinde, bir veri merkezinin daha kolay yönetilmesini ve daha güvenli işlem yapılmasını sağlıyor.
HP’den yepyeni çözümler

HP’nin yeni sanallaştırma çözümleri, masaüstünden veri merkezine kadar uzanan kurumsal ihtiyaçları destekliyor. Operasyonel maliyetleri düşürmeye, ayrışık ortam riskini azaltmaya ve kaynakları yeni kurumsal hizmetler sunabilmek için özgür bırakmaya odaklanıyor. Çözümler, belli başlı üç konuda tasarlanıyor: uygulama ve operasyon yönetimi, altyapı engellerini aşmak, istemci mimarilerini en üst seviyeye çıkarmak.
Uygulama ve operasyon yönetimi

HP Kurumsal Hizmet Yönetimi (BSM) ve BT Hizmet Yönetimi (ITSM) çözümleri, yeni sanallaştırma izleme ve destek özellikleriyle daha da gelişmiş bir yapıya kavuştu. Bu özellikler sayesinde, kurumsal hizmetleri, bu hizmetleri sunan ve yöneten fiziksel ve sanal kaynaklara kolayca bağlamak mümkün oluyor. Bunun sonucunda, daha hızlı uygulama yapılabiliyor, maliyetler daha fazla düşürülebiliyor ve sorunlar daha hızlı çözülebiliyor.
• HP Operasyon Aracı, HP Performans Aracı ve HP SiteScope, sanal makine monitörü (hypervisor) yönetim kabiliyetleriyle daha da geliştirildi. Bu kapsamda, yönetim verileri toplanarak, ayrışık altyapılar genelinde olay ve kullanılabilirlik takibinin yanı sıra yönetim süreçleri de otomatikleştirilebiliyor.
• HP Ağ Düğüm (Node) Yöneticisi i-serisi, dinamik ve sanallaştırılmış ortamları destekleyen iletişim ağlarının performansını ve kullanılabilirliğini izlemek üzere güncellendi. Böylece müşteriler, iletişim ağı kapasitesini proaktif olarak planlayıp izleyebiliyorlar.
• Yeni HP Varlık Yöneticisi, sanal makine varlık envanterini ve lisanslarını tanımlıyor ve yönetiyor. Böylece müşteriler, yalnızca ihtiyaç duydukları lisanslar için ödeme yapıyorlar.
• Red Hat ile yapılan yeni stratejik geliştirme anlaşması, sanallaştırılmış ortamların izlenmesini ve yönetilmesini basitleştiriyor.
• Yeni ve gelişmiş HP Sanallaştırma Destek Hizmetleri, yeni sanallaştırma teknolojisine sorunsuz geçiş yapılmasını ve bu teknolojinin kesintisiz yönetimini mümkün kılıyor; planlanmamış arıza riskini azaltıyor.