Kısaca PC Donanımı
PC satın alma, kullanma veya tamirinde herhangi bir deneyiminiz varsa, mutlaka çok sayıda garip terim duymuşsunuzdur: RAM, CPU, Universal Serial Bus, PCI, Pentium, aklınıza ne gelirse... Bir PC’ nin çok sayıda parçası vardır, üstelik bu yazıyı “standart klavye poftu 60 ila 64 onaltılık adreslerini ve IRQ l’ i kullanır” gibi küçük ayrıntıları tamamen ihmal ederek yazabilmek isterdim, ama sonuç olarak bunları bilmeniz gerekir, aksi taktirde bir satın alici, terfi edici veya tamirci olarak gerçekten etkin olamazsınız. Bu arada, bir “klavye portu”, PC’nize bir klavye bağlamanıza olanak veren bağlantı parçası ve devreye karşılık gelen bir kalıptır. Üstelik bu doğrudan sinirsel a rabirimler önümüzdeki iki yüzyıl içerisinde çalışır hale getirilene kadar, klavyeler temel unsurlardan biri olarak kalacaklar. “IRQ” ve “I/O” gibi şeyleri daha sonraki derslerimizde anlatacağım Bu durumda gereksinimimiz olan şey, bir yapı ve PC donanımının kuş bakışı bir görünümüdür. Elinizde bir sınıflandırma sistemi varsa, yeni bir terimi anlamanız çok daha kolay bir hale gelir. Bu bölümde açıklayacağım şey ise, PC donanımını anlamak için kullandığım fiziki model.

CPU’ Iar, cevre Birimleri ve Denetleyiciler
Temel olarak PC donanımı üç tür aygıta ayrılabilir: CPU (ya da giderek daha fazla makine çoklu-işlemci becerisi sunduğu için CPU’ lar), çevre birimleri (asıl işini yapmak için gereksinimi olan girdi, çıktı ve depolama aygıtları) ve genellikle denetleyici veya adaptör olarak adlandırdığım, bunların arasındaki aygıtlar. Örneğin, PC’ nin video monitörüne görüntüler yerleştirmesine neyin olanak tanıdığını ele alalım. Bütün PC’ lerin bir video monitörü ve aslında “motoru” olan, CPU (central processing unit, merkezi işlem birimi) adlı bir çipi vardır. Herhangi birinin “Pentium III bir bilgisayarı olduğunu” duyarsanız, bilgisayarının etrafına inşa edilmiş olduğu CPU’ nun model adını söylüyor demektir. Sık duyabileceğiniz diğer CPU adları arasında, büyük bir cip üreticisi olan Intel tarafından üretilen CPU adları olan Celeron, MMX, 486, Pentium II Pentium III veya Pentium IV yer alır. Intel’in Cyrix ve AMD adlı, M II, K6 veya 586 gibi adlara sahip olan CPU cipleri pazarlayan rakipleri vardır. CPU ile monitör arasında video adaptörü ya da video denetleyicisi olarak adlandırılan bir tür “diplomat” aygıt olan, hem CPU, hem de monitörle nasıl iletişim kuracağını bilen bir devre kartı vardır. Bir S3 grafik adaptörü, bir süper VGA adaptörü veya bir 3D adaptörden bahsedildiğini görürseniz, video adaptörlerine bir referans okuyorsunuz demektir. Video adaptörleri etkin video görüntüsünü saklamak için kullandıkları bellek olduğu gibi, ayni zamanda çizgi ve dairelerin çizilmesi gibi çok sayıda faydalı grafik işinin nasıl yapılacağını bilen. kart üzerinde bulunan elektronik devreler de içerir. Diamond, ATI, STB, Creative Laboratories, Cirrus, Trident ve S3 gibi şirket1er, video denetleyicileri veya çok sayıda video denetleyicisi için bileşenler üretir.
Bu CPU-adaptör veya denetleyici-çevre donanımı bağlantısını bütün PC donanımında göreceksiniz.
• PC’ nize hoparlör takmak isterseniz, bilgisayarınızda bu hoparlörlerin bağlanacağı bir ses kartının (bir denetleyici) olması gerekir.
• Programlarınızı ve verilerinizi depolamak için bilgisayarınızda bir sabit diskin olması gerekir, ayrıca muhtemelen bir SCSI veya EIDE adaptörü olarak adlandırılan bir sabit disk denetleyicisi de vardır.
• PC’ nize bir yazıcı bağlamak için bir paralel port adaptörüne gereksiniminiz vardır.
Bunlar sadece birkaç basit örnek
Veri YoIIarı ve Arabirimler

Bekleyin, işimiz daha bitmedi. PC modelinin üç parçasını gördük: CPU’ lar, çevre donanımları ve adaptörler/denetleyiciler. iki parçayı daha açıklamam gerekiyor: Veri yolları ve arabirimler.Kısa bir sure önce yeni bir bilgisayar satın almış olan bir arkadaşınızla konuşuyorsunuz. akıcı bilgisayarcası ile “Hey, 128 megabyte RAM, yirmi gigabyte SCSI sabit diski ve AGP videosu olan 800 megahertz Pentium III aldım,” diyor. Bilgisayarı nasıl açıkladığına dikkat edin: Bahsettiği ilk şey, “800 megahertz Pentium III”dür. Görmüş olduğunuz gibi “Pentium III”, bütün bilgisayarın üzerine inşa edildiği çip olan merkezi işlem birimi veya CPU’ yu açıkladığı anlamına gelir. Bazıları bunu bir arabanın motoru ile karşılaştırır, bu da kötü bir benzetme değildir, üstelik megahertz de beygir gücüne benzer: daha büyük sayılar, belirli bir yere kadar daha iyidir ancak CPU’ ları daha sonra daha ayrıntılı olarak anlatacağız İfadesinin sonraki kısmı (“128 megabyte RAM, yirmi gigabyte SCSI sabit diski ve AGP videosu olan”) CPU’ nun yanındaki, bilgisayarın faydalı hale gelmesine yardımcı olan donanıma karşılık gelir. RAM, CPU’ nun üzerinde çalıştığı program ve verileri saklamak için kullandığı bir dizi elektronik çip olan bilgisayarın belleğidir. Bu arada RAM rasgele erişimli belleğe (random access memory) karşılık gelir ve pek de faydalı bir kısaltma değildir. Biz onu “CPU’ nun veri depolayabildiği ve onları okuyabildiği çipler” şeklinde adlandırabiliriz, ancak bunun da bir kısaltma için fazla uzun olduğunu düşünüyorum. RAM’ i de sonraki derslerimizde daha ayrıntılı olarak göreceğiz. “Yirmi gigabyte SCSI sabit disk”? Yirmi gigabyte bilgisayarın sahip olduğu veri depolama alanı miktarını açıklar. SCSI ise Küçük Bilgisayar Sistemleri Arabiriminin ( Small Computer Systems Intelface ) kısaltmasıdır
BELLEK:
Pc’ nin ihtiyacı olan verileri nano saniyeler içinde (milyarda bir saniye = nano saniye temin etmek için bellekler kullanılır. Tabi biz bellekleri ikiye ayırıp inceleyeceğiz, Ana bellekler ve ikincil bellekler (sabit diskler). (sabit diskleri bu bölümde anlatmayacağım çünkü onları Ram lerle aynı sınıfa koymak cahillik olurdu)
ANA BELLEKLER :
Bu bellek tipinin (ana bellek) tam adı, rasgele erişimli bellek (random access memory) yani kısaca RAM dir.
“Rasgele” ifadesi bize bir şey ifade etmez, çünkü daha sonra karşılaşacağınız, salt okunur belleğin (read-only-memory) kısaltması olan ROM adlı başka bir bellek türü daha vardır. RAM ve ROM arasındaki tek fark, RAM’ e verileri hem yazabildiğiniz hem de okuyabildiğiniz gibi ROM’ dan sadece okuyabilmenizdir. (buradan şunu çıkarabiliriz; disk sürücülerde rasgele erişimlidir... )
BELLEK NASIL PAKETLENİR: DIP, SIMM, DIMM
Ram’ ler devrelerdir, üzerinde çipler olan, küçük devre kartları. Bazı sistemlerde (bazı video kartlarında ve çoğu 1988 öncesi kartlarda bunu görürsünüz) bu, sekiz veya dokuz çipten oluşan bir gruptur, daha yüksek bir olasılıkla da SIMM, single Inline Memory Module adlı, üzerinde kare şeklinde çeşitli çiplerin monte edilmiş olduğu bir mini devre kartıdır.
Geçen yıllar boyunca bellek paketleri değişmişlerdir. 80’ li yılların sonlarından önce belleği (kullanılan paket tipi yüzünden DIP olarak adlandırılan) bir sürü küçük çip şeklinde satın alır ve bunları bilgisayarın anakartı veya ek bir kart üzerindeki soketlere takardınız. Çip tipine bağlı olarak belleği 8,9,16,18,32 veya 36 adet çip halinde eklemeniz gerekirdi. Bu minimum aralıklara bellek “bankları” adı verilirdi. Kısa bir süre sonra ilk SIMM kuşağı ortaya çıktı. “30-pin SIMM” olarak bilinen bir SIMM, 8 veya 9 DIP ‘e eşitti, bir süre için çoğu anakartın 30-pin SIMM ’li soketleri vardı. 1992 civarında 32 veya 36 pin DIP karşılığı olan daha yeni bir SIMM paketi popüler hale geldi; bu paket “72-pin SIMM” olarak bilinir ve modern anakartların çoğunun bellek soketleri, 72-pin SIMM soketleridir. Pentium veya Pentium Pro sınıfı işlemcilerle oluşturulan bilgisayarlar bellek terfi edeceği zaman bu işi 72-pin SIMM çifleriyle yapmanızı gerektirir. 1996 yılında ise, eş zamanlı dinamik ram (synchronous dynamic ram, SDRAM) adlı bir anabellek türü pazarda ortaya çıkmıştır. Buda 72-pin bir SIMM dir, ama farklı bir biçimde çalışır ve bu yüzden farklı bir soket tipi gerektirir.
DAHA ÇOK RAM, DAHA HIZLI RAM’ DEN İYİDİR
Sistemlerdeki değişimin Pc ‘nizin performansını neden çok fazla etkilemeyeceğini görmek için, gelin statik tampon bellek ram kavramına geri dönelim. Bu 256K – 1024K tampon belleğin amacı, erişimin net bir biçimde hızlı olmasıdır, bu yüzden CPU anabelleği
X konumundaki verilere gereksinim duyarsa ve tampon bellek tesadüfen bu verilere sahipse, CPU bu verilere gecikme olmaksızın, doğrudan tampon bellekten okuyabilir. X konumundaki veriler tampon bellekte değilse de sorun çıkmaz ( bir donanım hatası veya benzer bir şey olmaz), ama veri talebinin daha yavaş olan ana belleğe gitmesi gerektiği için, daha yavaş gerçekleşir. Birde şunu düşünün: bir sistemin, diyelim ki 256K tampon belleği ve 32MB anabelleği varsa, tampon bellek ana hafızada ki verilerin sadece küçük bir yüzdesinin kopyası için yere sahiptir. Hangi verilerin tampon bellekte tutulacağına, hangilerinin tutulmayacağına ne karar verir? Ana kart(eski sistemlerde) veya CPU (modern sistemlerde) üzerindeki bir bellek denetim devresi zekice inşa edilmiş bir bellek denetleyicisi bu küçük miktardaki tampon bellekle oldukça uzun bir yol kat edebilir.
Bu durumda hem belleği hızlı, hem de hesaplı olan bir sistem inşa etmenin anahtarı, küçük miktarda pahalı ve hızlı belleği tampon bellek olarak eklemek ve bundan mümkün olan en fazla şeyi elde etmek içinde zeki bir bellek denetleyicisi koymaktır; bu da zaten hemen tüm modern bilgisayerların yaptığı şeydir. Gelin performansın tam olarak ne olduğunu anlamak için biraz hesap yapalım (2x2=4 oldu ben bir dahiyim . CPU ‘nun yaptığı işlerin yaklaşık %25 inin bellek erişimi gerektirdiğini düşünün. Bu durumda yavaş bir bellek sistemi CPU nun performansını, iyi veya kötü sadece %25 ini etkileyebilir. ancak bu bellek erişimlerinin %95 ‘ i de neredeyse anında erişilen statik tampon bellek tarafından tatmin edilir, bu yüzden yavaş ana bellek CPU işlemlerinin bellek yönelimli olanlarının sadece %5 inin, %25 ini etkileyebilir; başka bir deyişle, ana bellek hızı CPU işlerinin sadece %1.25 ini etkiler!