Bu komut ile grafiksel ortamda yapılabilen işler konsoldan script'ler kullanılarak yapılır. Telnet protokolü ile bağlanılacak bilgisayarın diskleri ile ilgili işlemlerin uzaktan yapılmasını sağlar. Çalışma mantığında script'lerin olması sistemin kurulumu sırasında yöneticiye diskler üzerindeki işlemlerin otomatik olarak yapılması yeteneği sağlar.

Diskpart'ı kullanarak disk üzerinde bir işlem yapmak için önce üzerinde çalışılacak disk seçilmelidir. Seçme işleminde ise diski tanımlayan numara kullanılır. Üzerinde çalışılacak disk seçildiğinde, peşinden yazılacak bütün komutlar aktif olan disk üzerinde geçerli olacaktır. Diğer bir disk için işlem yapılacaksa yeni disk seçilere aktif hale geçirilmelidir.

diskpart
select disk 1
create partition primary

Önce komut satırında diskpart yazarak kullanılacak komut belirtilir. Artık bilgisaara girilecek diğer komutlar diskpart.exe^'nin alt komutlarıdır. Üzerinde çalışılmak üzere bilgisayardaki ikinci disk seçilmiş udurmda. Bu disk üzerinde ise yeni bir birincil bölüm oluşturuluyor. Diskpart'tan çıkmak için exit yazılmalıdır.

Diskpart üzerinde yapılabilecek işlemlerden sadece formatlama işlemini yapamaz. Diskpart'ta kullanılacak komutların bir listesini görmek için diskpart'ın içinden commands yazmamız gerekir.

diskpart
commands


Belki birinin işine yarar.. written by casanowa..