Güvenlik Programlarının dünyada ortaya çıkan en son zararlı yazılımlara karşı ürünleri reaktif ve proaktif algılama yeteneklerini ölçme (RAP)testidir.

Sonuçlar Nisan 2009 ile Ekim 2009 arasında elde edilen verilere göre hazırlanmış.

RAP quadrant Apr Oct09 med - Güvenlik Programlarının 2009 RAP Testi Sonuçları

Kaynak