Windows 95/98 yçklç bilgisayarlarda takılan CD'ler mçzik
CD'si ise otomatik olarak CD Player ile çalınır, program CD'si ise otomatik
olarak çalışmaya başlar. Bir CD'nin otomatik olarak çalışmasını engellemek
için, CD'yi sürücüye koyduktan sonra CD sürücünüzün ilk okuma hareketleri
bitinceye kadar SHIFT tuşunu basılı tutmak yeterlidir.

Alıntı