DVD’LERİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ:

DVD’lerin çalışma prensipleri CD-ROM’lara oldukça benzemektedir. Bunun en büyük yararı da bir DVD sürücü aldığımızda bu sürücü ile CD,CD-R(yazılabilir CD) ve CD-RW’leri (tekrar yazılabilir CD) çalıştırabileceğimiz manasına gelmektedir. Yalnız bu noktada dikkat edilmesi gereken 2.nesil DVD sürücü almaya özen göstermektir çünkü 1.nesil DVD’ler CD’leri okumada sorun çıkarmaktadırlar.
DVD’lerin CD’lerden daha fazla bilgi almasının sırrı çalışma prensibinden kaynaklanmaktadır. Bunun yanında DVD’lerin daha hızlı olmalarını da yapılarından kaynaklanan bir durum olarak gösterebiliriz. Bu söylediklerimizi açmak gerekirse:
DVD’ler yeniden oluşturulmuş,yenilenmiş ve her yönüyle geliştirilmişlerdir. Büyük veri yoğunlukları için daha küçük girintiler ve daha yakın aralıklı izlere sahiptirler. Bir CD en küçük veri izi olarak en az 0.83 mm’ye kayıt yapabilmekte ve okuyabilmektedir, ayrıca CD üzerindeki bir izin kendinden sonra gelen iz ile mesafesi de en az 1.6 mm olabilmektedir. DVD de ise bu oranlar 0.4 mm ‘ye ve aralık olarak ta 0.74 mm ‘ye indirilmiştir.


Ayrıca yeni bir sistem ile DVD‘nin çalışma yönteminde CD’ ye göre bazı değişiklikler yapılmıştır. Örneğin Klasik CD çalar ve CD-ROM sürücüleri görünmeyen, 780 nanometre boyunda kızıl ötesi ışık dalgaları kullanıyorlar. Bu da lazer ışığının daha hassas bir noktaya odaklanmasına mani olan bir durumdu bu yüzden DVD üreticileri daha iyi odaklanma yapabilen ve insan gözüyle de görülebilen 650 ve 635 nanometre boyutundaki kırmızı ışık dalgaları yayan lazer kullanıyor. DVD Yüksek Sayısal Aralık(NA:Numerical Aperture ) lensi sayesinde de daha iyi odaklama yapabilen yapıya kavuştu.
DVD üzerinde de CD’deki gibi veriler spiral bir iz üzerindeler. Alüminyum tabaka üzerine veriler pit adı verilen çukurcuklar olarak kayıtlı. Pitler arasında bulunan “ land”e gelen lazer ışını geri yansıtılıyor, pitler ise ışığı saptırarak fototransistör üzerine bir sinyal düşmesini önlüyor. Böylelikle veriler 1 ve 0’lar olarak algılanıyor. DVD‘ler de yazma işlemi sürücü üzerindeki lazer ile yakılarak pitlerin oluşturulması ile yapılıyor.
Çift katmanlı DVD’lerde ise her iki katmanda veriler saklanıyor ve bu verilerin okunabilmesi için üstte bulunan katman yarı geçirgen fakat bu katmandaki veriler sorunsuz okunabiliyor. Altta bulunan ve tam yansıtan katman ise yine aynı lazer optik mekanizması ile okunabiliyor. Merceğin odaklama özelliğinden yararlanılıyor.
Alt tabakadaki veriler birinciye paralel olarak okunabileceği gibi önce üst tabaka içeriden dışarıya doğru (Diskin ortasından kenara doğru)okunup daha sonra alttaki tabaka dışarıdan içeriye doğruda okunabiliyor. Böylece kesintisiz olarak bir filmin oynatılması mümkün oluyor. İki tabakalı diskler atlın sarısı renkleri ve iki ayrı seri numaraları ile hemen diğerlerinden ayrılıyor.

4.7GB
133 dakika
Single sided, single layer
8.5GB
240 dakika
Single sided, dual layer
9. 4GB
266 dakika
Double sided, single layer
17.0GB
481 dakika
Double sided, dual layer