YapaCağımıZ TaSaRımDa KuLLanmaK iSteDiğimiZ ReSmi PhotoShop'da AÇıyoRuZ.
CtRL + J KomBinaSyonunu KuLLanaRaK ReSim LayeRımızın KopyaSını ÇıkaRtıyoRuZ.


11725930xp3 - Photoshopta ResMe buLanıkLık YapımıKopya ReSim LayeRımıZ SeçiLiyKen FiLteR AçıLıR MenüSünDen BLuR'u SonRaDa RaDiaL BLuR SeçiyoRuZ.


Amount; değeri: 30
Blur Method: Zoom
Quality: Best


44642358rv2 - Photoshopta ResMe buLanıkLık Yapımı


WinDowS AçıLıR MenüSü ALtınDaKı AnimatiOn PenCeRemiZi AçıyoRuZ.
AnimatioN PenCeRemiZde 1.KaremiZ GöZüKeCektiR
.GöZüKen KaReDe [FraMe] ORjinaL YaZı LayeRımıZın Gözü Açık OLuoR.


74420682mz6 - Photoshopta ResMe buLanıkLık Yapımı


DupLiCateD SeLeCteD FrameS 'i Seçip Yeni FRaMe OLuŞtuRuyoRuZ.


46399507wd2 - Photoshopta ResMe buLanıkLık Yapımı


Bu FRame'De Tam TeRSi Yapıp Kopya LayeR'ımıZın Gözü Açık DiğeR ReSmiN Gözünü KapatıyoRuZ.


93426198ai5 - Photoshopta ResMe buLanıkLık Yapımı


Son OLaraK Da FiLe AçıLıR MenüSü ALtınDaKı Save FoR WeB 'Den Gif FoRmatınDa KayDeDeReK ÇaLıŞmamıZa Son VeRiyoRuZ.


38841080jf3 - Photoshopta ResMe buLanıkLık Yapımı


iŞte SonuÇ.


asyouarebygwarfyk7 - Photoshopta ResMe buLanıkLık Yapımı


ALINTIDIR.