33315441ms0 - Bulutların Arasından Sızan güneş


Resimimizi seçiyoruz
Layer menüsünden resmimize sağ tıkLayıp Duplicate Layer seçeneğine tıkLıyoruz ve resmimizin kopyasını oLuşturuyoruz
Çıkan kopyaya tıkLayıp yukarıdaki NormaL yazan pencereye tıkLayıp Screen seçeneğini seçiyoruz


18728168gz8 - Bulutların Arasından Sızan güneş


CtrL+L basıyoruz ve çıkan ekranı resimdeki gibi yapıyoruz

99717528dw8 - Bulutların Arasından Sızan güneş

İşLem bitince FiLter - BLur - RadiaL BLur menüsünüde resimdeki gibi yapıyoruz ve çıkan ışın şekLini istediğimiz yere yerLeştiriyoruz (AyarLarı kendi resiminize göre değiştirebiLirsiniz)

26487441sf5 - Bulutların Arasından Sızan güneş

Son oLarak CtrL+Shift+L yapıyoruz
Işın efekti resimde oLuşuyor
İsterseniz ışın efektine BLur efektide uyguLayabiLirsiniz böyLece keskinLiği azaLmış oLur
Işın efektini daha beLirgin yapmak için resimimizin oLduğu Layere sağ tıkLayarak Duplicate Layer yapıyoruz ve bir tane daha ışın efekti katmış oLuyoruz (Resime göre ayarLarsınız)

Resmimizin son haLi

83025456bx0 - Bulutların Arasından Sızan güneş

alınTı