Gerçekçi Nesneler Yaratmak
şık görünen grafikler hazırlamak için illa ki hazır plug-in paketlerini kullanmanız gerekmez.
Doğru efektleri yerinde kullanarak siz de başarılı çalışmalar yapabilirsiniz.
Compact Disk
1 Öncelikle 12x12 cm’lik kare fleklinde bir çalışma alanı oluşturun. Daha sonra eğer açık değilse View menüsü altından Show
Rulers CTRL-R) seçeneğini kullanarak cetvelleri aktif hale getirin. Farenizi cetveller üzerine tıklayıp çalışma alanına sürükleyerek,
guide çizgilerini olusturabilirsiniz.
Şimdi bu şekilde çalışma alanının tam orta noktasını belirleyin.

2 Eliptik seçim aracı yardımıyla alanın tam ortasına tıklayın ve ardından sırasıyla ALT ve SHIFT tuşlarını da kullanarak tam ekran bir daire oluşturun. Daha sonra yeni bir katman (Layer) oluflturun ve gökkuşağı renkli konik degrade aracı ile seçimin içini
ortadan kenara doğru doldurun. Seçimi iptal etmeden yeni bir Layer daha oluflturup, bu sefer de seçimi istediğiniz bir yeşil renk ile
boyayın.

3 En son yeşil Layer’ın Opacity değerini %70’e indirin. CD’nin yansımaları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacaktır.Yeşil Layer seçili iken Merge Down komutu ile iki Layer’ı birlefltirin. Daha sonra yine tam ortadan eliptik seçim aracı ile daha küçük bir yuvarlak seçip, Delete tuflu ile seçimi silin. Seçimi iptal etmeden yeni bir Layer daha oluşturup bu sefer de beyaz renk ile boyayın.

4 Beyaz Layer seçili iken tekrar daha küçük bir yuvarlak seçim yaparak Delete tuşu ile silin. Layer’a sağ tuş ile tıklayıp Blending Options’ı seçin ve resimdeki değerleri kullanarak Bevel efekti uygulayın. Bu Layer’ın Opacity’sini % 6’e indirin ve 2 CD Layer’ını birlefltirin. Son olarak bu Layer’a da yandaki Bevel ve Drop Shadow efekti uygulayarak ifllemi tamamlayabilirsiniz.

5 4. adımdan sonra seçtiğiniz renge göre gerçeğine çok yakın bir CD elde edebilirsiniz. isterseniz CD’nin göbeğindeki saydam
plastik kısma ek daireler çizip seri numaraları ekleyerek daha gerçekçi bir hale de dönüştürebilirsiniz. Bunları yaparken CD’nin iç çeperindeki ince gri bölümü unutmayın.