php multi - Php Multi Birden Fazla (Çoklu) Dil Ekleme

Web sitesi için desteklenecek tüm dilleri metin içeren dosyaları çift oluşturmaktır. Yukarıda görüldüğü gibi demo olarak EN, ES ve DE seçilmiştir.
"Dizin" adında bir dizin oluşturun. lang.de.php, lang.en.php, lang.es.php vs.. Bu dizinde belirtilen üç dosyayıda oluşturabilirsiniz. Ana dosyada (index.php) istenen dil alır ve kod parçası içeren bir dosya (common.php) yer alacaktır. Bu üç dil dosyalarının içeriği ise;

lang.en.php

<?php
/*
——————
Language: English
——————
*/

$lang = array();

$lang['PAGE_TITLE'] = ‘My website page title’;
$lang['HEADER_TITLE'] = ‘My website header title’;
$lang['SITE_NAME'] = ‘My Website’;
$lang['SLOGAN'] = ‘My slogan here’;
$lang['HEADING'] = ‘Heading’;

// Menu

$lang['MENU_HOME'] = ‘Home’;
$lang['MENU_ABOUT_US'] = ‘About Us’;
$lang['MENU_OUR_PRODUCTS'] = ‘Our products’;
$lang['MENU_CONTACT_US'] = ‘Contact Us’;
$lang['MENU_ADVERTISE'] = ‘Advertise’;
$lang['MENU_SITE_MAP'] = ‘Site Map’;
?>lang.es.php<?php
/*
—————–
Language: Spanish
—————–
*/

$lang = array();

$lang['PAGE_TITLE'] = ‘Título de la página de mi sitio web’;
$lang['HEADER_TITLE'] = ‘Mi sitio web de la cabecera título’;
$lang['SITE_NAME'] = ‘Mi Sitio Web’;
$lang['SLOGAN'] = ‘Mi lema aquí’;
$lang['HEADING'] = ‘Título’;

// Menu

$lang['MENU_HOME'] = ‘Inicio’;
$lang['MENU_ABOUT_US'] = ‘Sobre Nosotros’;
$lang['MENU_OUR_PRODUCTS'] = ‘Nuestros productos’;
$lang['MENU_CONTACT_US'] = ‘Contáctenos’;
$lang['MENU_ADVERTISE'] = ‘Publicidad’;
$lang['MENU_SITE_MAP'] = ‘Mapa del Sitio’;
?>lang.de.php<?php
/*
—————–
Language: German
—————–
*/

$lang = array();

$lang['PAGE_TITLE'] = ‘Meine Webseite Titel’;
$lang['HEADER_TITLE'] = ‘Meine Website-Header Titel’;
$lang['SITE_NAME'] = ‘Meine Website’;
$lang['SLOGAN'] = ‘Mein Slogan hier’;
$lang['HEADING'] = ‘Position’;

// Menu

$lang['MENU_HOME'] = ‘Heim’;
$lang['MENU_ABOUT_US'] = ‘Über uns’;
$lang['MENU_OUR_PRODUCTS'] = ‘Unsere Produkte’;
$lang['MENU_CONTACT_US'] = ‘Kontaktieren Sie uns’;
$lang['MENU_ADVERTISE'] = ‘Werben’;
$lang['MENU_SITE_MAP'] = ‘Site Karte’;
?>

Fark edebileceğiniz gibi, bazı sabitleri define () fonksiyonu kullanılarak oluşturduk. Her dosyada tanımlı sabitler, aynı ada sahip değerleri met farklıdır. Biz çıktısı index.php dosyası içinde sabitlerin değerleri. Bu nedenle biz farklı metin biz başka dil dosyasını arayacak her zaman göreceksiniz.
doğru dil belirleme

common.php<?php
session_start();
header(‘Cache-control: private’); // IE 6 FIX

if(isSet($_GET['lang']))
{
$lang = $_GET['lang'];

// register the session and set the cookie
$_SESSION['lang'] = $lang;

setcookie(‘lang’, $lang, time() + (3600 * 24 * 30));
}
else if(isSet($_SESSION['lang']))
{
$lang = $_SESSION['lang'];
}
else if(isSet($_COOKIE['lang']))
{
$lang = $_COOKIE['lang'];
}
else
{
$lang = ‘en’;
}

switch ($lang) {
case ‘en’:
$lang_file = ‘lang.en.php’;
break;

case ‘de’:
$lang_file = ‘lang.de.php’;
break;

case ‘es’:
$lang_file = ‘lang.es.php’;
break;

default:
$lang_file = ‘lang.en.php’;

}

include_once ‘languages/’.$lang_file;
?><title><?php echo $lang['PAGE_TITLE']; ?></title>

<ul>
<li><a href=”/”><?php echo $lang['MENU_HOME']; ?></a></li>
<li><a href=”about_us”><?php echo $lang['MENU_ABOUT_US']; ?></a></li>
<li><a href=”our_products”><?php echo $lang['MENU_OUR_PRODUCTS']; ?></a></li>
<li><a href=”contact_us”><?php echo $lang['MENU_CONTACT_US']; ?></a></li>
<li><a href=”advertise”><?php echo $lang['MENU_ADVERTISE']; ?></a></li>
<li><a href=”sitemap”><?php echo $lang['MENU_SITE_MAP']; ?></a></li>
</ul>

Download:
http://www.box.net/shared/x0p8rbh7ks

View Demo:
http://www.bitrepository.com/demo/ph...language-site/


Alıntı.