ASP SÖZLÜK - Nesnelerin Kullanımı

.Response Nesnesi

Bu nesne ile isterseniz kendiniz için isterseniz ziyaretçinizi için yazdyrmak için kullanabilirsiniz.Mesela
<% Response.write "Merhaba" %>
diyerek sitedeki ziyaretçiye Merhaba yazdırmış olduk.

.Response.Cookies

Kullanıcıya cookie(çerez) atmak için kullanılır.Kullanımı :
Response.Cookies("isim")("isim")="deger"
Response.Cookies("isim")("isim").expires=#01/01/2004#
gibi kullanılır.

.Request Nesnesi

Veri almak için kullanılır.Yazılışına göre nereden alınacağı anlaşılır.
Mesela
Request("isim") derseniz "isim" adındaki querystring ve form'u alırsınız.

.Request.Cookies

Adından da anlaşılacağı üzere kullanıcıdan cookie bilgilerini almak için kullanılır.Kullanımı :
Request.Cookies("isim")("isim")="deger"

.Response.redirect

Bu kod da sayfaya giriş yapıldığı an yazılan adrese yönlendirme yapar.Kullanımı :
<% Response.redirect "http://www.asprehberi.net" %> , gibi

.Response.end

Bu kod'da diğer tarafla bağlantıyı bitirir.
Response.end in altındaki hiç bir işlemi yapılmaz.Genelde kullanıcıdan alınan bilgileri kontrol ederken sık kullanılır.

.Session Nesnesi

Mesela bir üyelik sistemi kulanıyorsunuz.Bir kişiye form mu çıksın veya giriş yapılmış yazısı buna session nesnesi ile karar
verebilirsiniz.Kullanımı için örneğin üyelik sisteminde giriş yapıldığında
<%
session("uye")="girdi"
%>
diye bir session atarsınız.Sonra Sayfanıza
<%if
session("uye")="girdi" then
resonse.write "giris yapilmis"
%>

.Session.Abandon

Session'ların hepsini siler.

.Querystring

Kullanımı : <% request.querystring("id") %> şeklinde olur.
Anlamı o sayfaya gelen adres çubuğundaki bilgileri almaktır.
Bu kod ile id yi aldık.

.Recordset

DB ye baganarak veri çekmememizi ve işletmemizi sağlayan objedir.Mesela
<%=recordset("field")%>
burda seçilmiş olan bir tablodan recordset değişkeniyle alanadındaki veriyi ekrana yazdırıyoruz.

.Include

Kullanımı :
Biz bu kodu yazdığımız yere dosya.asp'nin içeriğini yerleştirmiş oluyoruz.

.Replace

Mesela bir ziyaretçi defteri yazdınız.Kullanıcı yorumun da eğer ASP kodu yazarsa o zaman bu kod çalışır.Diyelimki
<% response.redirect "http://www.google.com" %> diye yazarsa sayfaya kim girerse girsin hemen google adresine yönlenir.
Fakat ona izin vermek istemiyorsanız replace den yararlanmak zorundasınız.
Form dan bilgiyi alırken kullanymy şöyledir :
<% yorum = replace(yorum, "<", "[") %>
Bu kodda alynan yorum daki "<" isaretini "[" ile değiştirdik.Böylelikle yazılan kodları pasif hale getirebilirsiniz.Bunun dışında replace ile birçok sey yapabilirsiniz. Mesela yazylan "" Smiley'leri resimlerle replace ettirebilirniz.

.Response.Flush

Bu ise Response.Buffer ın tam tersidir.
Response.Flush = "true" şeklinde kullanılır.
Sayfanın buffer'a alınmadan yükledikçe açılmasını sağlar.

.Response.Buffer

Bu kod sayfanızın başına konur ve eğer konulmuşşa ziyaretçi o sayfayı yüklendikçe görmek yerine bekleyip tamamen bitmiş halini görür.Yani verileri buffer'a alarak tamamını yükledikten sonra tamamanı gösterir.
Kullanımı : <% Response.Buffer = "TRUE" %> şeklindedir.

If ve else

Belirli şartlara göre bir olayın olmasını istediğimiz zaman if kullanırız.Adyndanda anlaşılır.Mesela form alırken kullanabiliriz.Örnek :
<% if isim = "" then
response.write "Lütfen isim giriniz."
response.end
end if
%>Böylelikle eğer "isim" adlı form boşsa diğer işlemlerin hiçbirisini yapmadan("response.end" ile) "Lütfen isim giriniz." diye yazdırır.

.Do ve Loop

Bir veriyi döngüye başlıyacağı yerin hemen üstüne "do" komutunu kullanırız.Ve devam etmesi içinse "loop" komutunu kullanırız.
Örnek :
<%
do while not recordset.eof
response.write alanadi
recordset.movenext
loop
%>
bu kodla veri1,ver2,veri3 seklinde sıralanır.

.ServerVariables

O an ki sunucu bilgilerini almamıza yarar.Mesela
<%=request.ServerVariables("Remote_ADDR")%> diyerek sunucudan o anki kullanıcının ekranına kendi ip sini yazdırabiliriz.
<%=request.ServerVariables("HTTP_Refferer")%> diyerek hangi sayfadan geldiğini yazdırabiliriz.

.Tablo'dan veri sayısı almak

Bu işlemi yapmak için count ifadesini kullanırız.Örnek :
Veritabanımızda, üyeler diye bir tablo olsun ve içinde üyeler olsun ve biz kaç tane üye olduğunu saydıralım.
<% set rs = vt.execute("select count(*) as uyesayisi from uyeler") %>
Evet bu kod ile sayıyı aldık ve yazdırmak içinde asağıda ki kodu kullanabiliriz.
<%=rs("uyesayisi")%>
Diğer bir yol ise normal bir sql komutunun altında
<% rs.recordcount %> demektir.

.On error resume next

Adynda da anlaşılacağı üzere bir hata olursa diğer satır'a geçmesini sağlar.

.FileSystem

CopyFile Dosya kopyalar
MoveFile Dosyaları başka bir dizine taşır
CopyFolder Klasörleri kopyalar
MoveFolder Klasörleri taşır veya aynı dizindeyse ismini değiştirir
CreateFolder Yeni klasör oluşturur
DeleteFile Dosya Sil
DeleteFolder Klasörleri siler
FileExists Dosyanın olup olmadığını synar
FolderExists Klasörün olup olmadığını sınar
DriveExists Sürücünün olup olmadığını sınar
CreateTextFile Yeni bir metin belgesi oluşturur.
GetFolder Klasörü ve içeriğini kullanıma hazırlar
GetFile Dosyayı kullanıma hazırlar
GetDrive Sürücüyü kullanıma hazırlar
GetFolderName Dizin ismini verir
GetDriveName Sürücü ismini verir
GetParentFolderName Üst dizinin adını verir
GetFileName Dosya adını verir.