Kod:
 <html>
<head>
<title>Sayısal Loto Sonuçları</title>
<style type="text/css">
<!--
body { font-family: Verdana; font-size: 10px; color: #333333}
td { font-family: Verdana; font-size: 10px; color: #333333 ; border-color: #999999;border-style: solid; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width:1px; border-left-width: 0px}
.unnamed1 { border: #CCCCCC; border-style: solid; border-top-width: 1px;border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; font-family:Verdana; font-size: 9px; height: 15px; background-color: #FFFFFF; font-weight: bold}
.box { border: #CCCCCC; border-style: solid; border-top-width: 1px; border-right-width:1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; height: 15px; width: auto;font-family: Verdana; font-size: 9px; background-color: #666666; font-weight: bold; color:#FFFFFF}
a { text-decoration: none; color: #FFFFFF}
a:hover { color: #FFFFFF; text-decoration: underline}
.sonuc { font-weight: bold}
.ikramiye { color: #0000FF }
-->
</style>
</head>
<body>
<?
function SonucAl($gun) {
global $cekilis_gunu,$cekilis_time;
  $bugun=date('d');
  $buay=date('m');
  $buyil=date('Y');
if ($gun==0) {
  $saat=date('H');
  if ($saat<20) {
    $bugun-=7;  
  }
} elseif ($gun==-1) {
    $bugun+=$gun;
} else {
    $bugun+=($gun-7);
}
$cekilis_time=mktime(0,0,0,$buay,$bugun,$buyil);
$cekilis_gunu=date('Ymd',$cekilis_time);
}
function Goruntule($cekilis_gunu,$cekilis_time){
$file="http://www.millipiyango.gov.tr/loto/data/".$cekilis_gunu.".shtml";
$fp=fopen($file,"r");
$dosya=fread($fp,10000);
$kriter1="</font>. Hafta</h2>";
$kriter2="TL.</td></tr></table>";
$goster = eregi("$kriter1(.*)$kriter2", $dosya, $yazdir);
$yazdir[1]=str_replace('/loto/lotoimg/','http://www.millipiyango.gov.tr/loto/lotoimg/',$yazdir[1]);
$yazdir[1]=str_replace('align=right bgcolor=ffbbbb','class="sonuc"',$yazdir[1]);
$yazdir[1]=str_replace('<font color=ff0000>','',$yazdir[1]);
$yazdir[1]=str_replace('<table border=0>','<table border=0 cellpadding="0"cellspacing="3">',$yazdir[1]);
$yazdir[1]=str_replace('kramiye :</td><td>','kramiye :</td><td class="ikramiye"align="right">',$yazdir[1]);
?><center><h3> <?=date('d.m.Y',$cekilis_time)?> çekiliş sonuçları</h3><?
echo $yazdir[1].$kriter2."</center>";
}
$bugun=date('D');
switch($bugun) {
  case('Sun'):
  $gun=-1;
  break;
  case('Mon'):
  $gun=5;
  break;
  case('Tue'):
  $gun=4;
  break;
  case('Wed'):
  $gun=3;
  break;
  case('Thu'):
  $gun=2;
  break;
  case('Fri'):
  $gun=1;
  break;
  case('Sat'):
  $gun=0;
  break;
}
SonucAl($gun);
Goruntule($cekilis_gunu,$cekilis_time);
?>
</body>
</html>