Arkadaşlar tüm topiclere baktım fakat programlamanın temeli olan ( mantık temeli ) algoritmaları göremedim,program cahilleri tarafından ' yaaav nolacak onla c# 'ın alakası yokki ' laf benzeri anlamsız cümleler duymakta pek hoş değil..Algoritma mantığını öğrenmeden programcı olunmayacağını,tüm öğretmenler ve özellikle databaserler bilir.Bu yüzden bir kaç algoritma alıştırması koyuyorum,istek olursa devamı gelir.

Algoritma ve Akış Diagramları
ALGORİTMANIN HAZIRLANMASI

Algoritma,herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir.Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade edilir.Diğer bir deyişle algoritma verilerin bilgisayara hangi çevre biriminden girileceğinin,problemin nasıl çözüleceğinin,hangi basamaklardan geçirilerek sonuç alınacağının,sonucun nasıl ve nereye yazılacağının sözel olarak ifade edilmesi biçiminde tanımlanabilir.

Algoritma hazırlanırken,çözüm için yapılması gerekli işlemler,öncelik sıraları gözönünde bulundurularak ayrıntılı bir biçimde tanımlanmalıdırlar.Aşağıda algoritma hazırlanmasına ilişkin örnekler yer almaktadır.

ÖRNEK 1:Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır:

Algoritma

Adım 1-Başla

Adım 2-Birinci sayıyı oku

Adım 3-İkinci sayıyı oku

Adım 4-İki sayıyı topla

Adım 5-Dur

Algoritmaya dikkat edilirse işlemlerin sıralanmasında,işlem önceliklerinin gözönünde bulundurulduğu görülür.Ayrıca algoritma yazımı sorun çözümünün başladığını gösteren "BAŞLA" ifadesi ile başlamakta ve işlemlerin bittiğini belirten "DUR" ifadesi ile sona ermektedir.
AKIŞ ŞEMALARI(DİYAGRAMLARI)

Herhangi bir sorunun çözümü için izlenmesi gerekli olan aritmetik ve mantıksal adımların söz veya yazı ile anlatıldığı algoritmanın,görsel olarak simge ya da sembollerle ifade edilmiş şekline "akış şemaları" veya FLOWCHART adı verilir.Akış şemalarının algoritmadan farkı,adımların simgeler şeklinde kutular içine yazılmış olması ve adımlar arasındaki ilişkilerin ve yönünün oklar ile gösterilmesidir.

Programın saklanacak esas belgeleri olan akış şemalarının hazırlanmasına,sorun çözümlenmesi sürecinin daha kolay anlaşılır biçime getirilmesi, iş akışının kontrol edilmesi ve programın kodlanmasının kolaylaştırılması gibi nedenlerle başvurulur.Uygulamada çoğunlukla, yazılacak programlar için önce programın ana adımlarını(bölümlerini) gösteren genel bir bakış akış şeması hazırlanır.Daha sonra her adım için ayrıntılı akış şemalarının çizimi yapılır.


Akış şemalarının hazırlanmasında aşağıda yer alan simgeler kullanılır.
s27 1 - Temel AL-Go-Rit-MA
Algoritmanın başladığını ya da sona erdiğini belitmek içinkullanılır.
s27 2 - Temel AL-Go-Rit-MA
Klavye aracılığı ile giriş ya da okuma yapılacağını gösterir.
s27 3 - Temel AL-Go-Rit-MA
Yazıcı(printer) aracılığı ile çıkış yapılacağını gösterir.
s27 4 - Temel AL-Go-Rit-MA
Kart okuyucu aracılığıyla giriş yapılacağını gösterir.
s28 5 - Temel AL-Go-Rit-MA
Araç belirtmeden giriş ya da çıkış yapılacağını gösterir.
s28 6 - Temel AL-Go-Rit-MA
Hesaplama ya da değerlerin değişkenlere aktarımını gösterir.
s28 7 - Temel AL-Go-Rit-MA
Aritmetik ve mantıksal ifadeler için karar verme ya da karşılaştırma durumunu gösterir.
s28 8 - Temel AL-Go-Rit-MA
Diskten okuma ya da diskete yazmayı gösterir.
s28 9 - Temel AL-Go-Rit-MA
Disketten okuma ya da diskete yazmayı gösterir.
s28 10 - Temel AL-Go-Rit-MA
Teyp kütüğünü gösterir.
s28 11 - Temel AL-Go-Rit-MA
Yapılacak işler birden fazla sayıda yinelenecek ise diğer bir deyişle iş akışında çevrim(döngü) var ise bu sembol kullanılır.
s29 12 - Temel AL-Go-Rit-MA
Akış diyagramında iki nokta arası ilişkiyi gösterir.Döngü sonunu göstermek için ya da diyagramın çizilemediği durumlarda kulllanılır. Burada i herhangi bir sembol olabilir.
s29 13 - Temel AL-Go-Rit-MA
Oklar işin akış yönünü gösterir.