HTML Nedir?


HTML (Hyper Text Markup Language) web sayfalarının hazırlanmasında kullanılan dildir. Bir web sayfası resim gibi değildir. Sayfanın arkasında ilk bakışta anlamakta zorlanacağımız komutlar bulunmaktadır. Bu komutlar sayfa içinde bulunan herşeyin nasıl gösterileceğini kullanılan browsere anlatmak için kullanılır. Yani sayfada bulunan resim, flash, yazı gibi materyallerin yanyana anlaşılır görünmesi için HTML kullanmak zorundayız.
Amatör veya profesyonel olarak web tasarım ile uğraşanlar HTML ile mutlaka tanışmışlardır. HTML yazma işini bizim yerimize yapan programlar (Frontpage, Dreamweaver, Namo v.b.) var ve birazda HTML bilgisi ile kolaylıkla kendi sitelerimizi yapabiliriz.

HTML üç kısımdan oluşur. Bunlar;


1. <html> ; Ana bloktur.Tüm html dosyaları "<html> </html>" arasında yer alır.

2. <head> ; Tanımlamalar yani kullanıcının browserde görmediği bölümdür. Bu kısımda site ile ilgili açıklamalar, arama motorları için anahtar kelimeler, site başlığı, CSS ve javasciptler gibi bölümler bulunur.

3. <body> ; Sayfa üzerinde görülecek herşeyin yazıldığı bölümdür. Yani sayfa içeriğinin başlangıç ve bitiş bloğu denebilir.
HTML komutlarının yazılışı;
Html komutları onu yorumlayan browserin anlaması için etiketler kullanılarak yazılır. Bu etiket
" < komut1 > yazı < / komut1 > " şeklindedir. Mesela yazıları kalın yazmak için;

<b> merhaba </b>

kullanılır.Burada < > işaretleri arasındaki "b" bold (kalın) yazı için kullanılan bir html komutudur. Aynı şekilde bu yazıyı kalın ve kırmızı renkte yapmak istersek;

<font color="red"><b> Merhaba </b></font>

yazmamız gerekir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta font etiketinin içinde bulunan color="red" bölümüdür. Eğer bir yazıya herhangi bir özellik vermek istersek font etiketini kullanıp içerisinde özellikleri belirtmeliyiz. Merhaba yazısının fontunu verdana yapmak istersek
<font color="red" face="verdana"> yazmamız gerekirdi.

Şimdi basit bir html dosyasının yapısını ve en çok kullanılan HTML etiketlerini açıklayalım.

************************************************** *****************

<html> //html dosyasının başladığını belirtir.
<head> //tanımlamaların başladığı yerdir.

<title>Sayfa başlığı</title> //browserin üst çubuğunda görünen site başlığı
<META genckolik.netgenckolik.netgenckolik.netgenckolik.netgenckolik.netgenckolik.netgenckolik.netgenckolik.netgenckolik.net"Bu bir web sayfasıdır" name=description> //site hakkında açıklama

</head> //tanımlamaların bittiği yerdir.

<body> //sitenin içerik kısmı

<font face="tahoma" size="3" color="blue"> okuduğunuz bu cümle 3 punto, mavi renkte ve tahoma fontuyla yazılmıştır. Ayrıca altta bir tane resim bulunmaktadır. </font>
<img src="resim_adi.gif">

</body> //içeriğin bittiği anlamındadır.

</html> //html dosyasının bittiğini belirtir.

************************************************** *****************Basit html etiketleri;

* <br> ; Satır sonu komutu.Alt satıra geçmek için kullanılır.
* <b> ; Yazıyı bold (kalın) yapmak için kullanılır. </b> ile biter
* <i> ; Yazıyı italik (eğik) yapmak için kullanılır. </i> ile biter
* <u> ; Altı çizgili yazı yazmak için kullanılır. </u> ile biter
* <h1> ; Başlık etiketi. 1 rakamı büyüdükçe yazı küçülür. </h1> ile biter
* <a> ; Link vermek için kullnılır. </a> ile biter, kullanımı;
<a href="http://www.ceviz.net"> Tıklayın </a> şeklindedir. Ekrana sadece "Tıklayın" yazısı çıkar ve tıklayınca www.ceviz.net adresine gider.

* <img>; Resim eklemek için kullanılır.Kullanımı;
<img src="dosya_adi.gif"> şeklindedir.

* <center>; Nesneyi ortalamak için kullanılır.Kullanımı;
<center>buraya yazı yada resim ekleyebiliriz.</center>