Kod:
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFile = objFSO.CreateTextFile("deneme.txt")
yada


Kod:
If err.number = 0 Then
   Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   FSO.CreateTextFile "deneme.TXT"
Else   
End if

deneme.txt yerine baska bir isim verebilirsiniz..


.txt Dosyasını Silmek...

Kod:
Set obj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'Calls the File System Object
obj.DeleteFile("deneme.txt") 'Deletes the file throught the DeleteFile function
deneme.txt yerine istediginiz bir ismi yazabilirsiniz...


Bir klasör icindeki tüm txt dosyalarini silelim..:

deneme isimli bir klasörümüz olsun ve icindeki txt dosyalarini silmek isteyelim..

Kod:
Const DeleteReadOnly = True
Set obj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
obj.DeleteFile("deneme\*.txt"),DeleteReadOnly