Kod:
Const ForAppending = 8
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFile = objFSO.OpenTextFile("ScriptLog.txt", ForAppending)
objFile.WriteLine Now
objFile.Writeline ("This is line 1.")
objFile.WriteBlankLines(1)
objFile.Writeline ("This is line 2.")
objFile.Close
öncelikle ScriptLog.txt isminde bir .txt dosyasi olusturun (ki script bulamayinca hata vermesin)
sonrada üsttekini calistirin...