logo 8 - Eli Ayağı Düzgün Web Formları İçin: ValidForm Builder!

Günümüz Web sitelerinin vazgeçilmez elemenlarından olan Web formları, web sitesi ile kullanıcı arasında cereyan eden interaktif etkileşim için, olmazsa olmaz bir web elemanı konumundalar En fazla kullanıldığı yerler olan, üyelik işlemleri gibi bilgi girişlerinin yoğun bir şekilde yapıldığı yerlerde kullanılan web formlarında bulunması gereken en önemli işlevsel özellik ise; kullanıcılar tarafından girilen bilgilerin, web geliştiriciler tarafından belirlenmiş geçerlilik kıstaslarına uyup uymadığının kontrol edilmesi.

b009b6e5a5aa4962983ac86 - Eli Ayağı Düzgün Web Formları İçin: ValidForm Builder!

Oldukça önemli olan bu işlevin tam olarak yerine getirilesini sağlamak amacı ile geliştirilmiş bir kütüphane olan ValidForm Builder, PHP ve JavaScript (JQuery) ile geliştirilmiş ve hem istemci taraflı hem de sunucu taraflı olarak, geçerlilik denetlemesini yapabilmekte.XHTML 1.0 uyumlu olmasının ve CSS ile düzenlenebilmesinin yanında; açık kanak kodlu ve ücretsiz olması, web formu hazırlama işlemini oldukça hızlandırması ve SQL injection saldırıları için önlemler sunması, ValidForm Builder'ın artıları.

http://validformbuilder.org/
http://validformbuilder.org/tutorials.html
http://code.google.com/p/validformbu...downloads/list