malzeme: 1 adet common dialog, 1 adet text box ve 1 adet buton
Text box ın içindeki metin txt olarak kaydediliyor

Kod:
Private Sub Command1_Click()
CommonDialog1.CancelError = True

On Error GoTo Son
CommonDialog1.DialogTitle = "Kaydet"
CommonDialog1.Filter = "Metin Belgesi(*.txt)|*.txt"
CommonDialog1.FileName = "mayhemious"
CommonDialog1.ShowSave
Open CommonDialog1.FileName For Append As #1
    Print #1, Text1.Text
    Print #1, ""
    Print #1, "...................~*0*~..................."
    Print #1, ""
    Print #1,
Close #1
MsgBox "Kayıt Tamamlanmıştır"
Son:
End Sub
Denemedim. Alıntıdır..