Bu Kodla Programınız Sizin İstediğiniz Kadar Kulanılabilir
Şimdi Formumuza 1 adet label koyalım adını da değiştirmeyelim.
Label bize programın kaç defa çalıştırıldığını söyleyecek

Kod:
Option Explicit

Private Sub Form_Load()
Dim kbel As String
kbel = GetSetting("sınır", "sınırla", "kbel", 0)
If kbel >= 5 Then 'Burdaki 5 rakamını isterseniz yükseltebilirsiniz bu rakam programın kaç kere çalışacağını belirtiyor.
SaveSetting "sınır", "sınırla", "kbel", 111111
MsgBox "Programın kullanım süresi bitti", vbOKOnly, "Uyarı'"
Unload Me
End
Else
kbel = kbel + 1
SaveSetting "sınır", "sınırla", "kbel", kbel
Label1.Caption = kbel
End If
End Sub
Alıntıdır. (Coderman)