Bu fonksiyonları kullanarak dosya ve klasörler üzerinde istediğimiz işlemleri yapmak mümkündür. Yeni bir dosya oluşturabilir, dosyayı taşıyabilir veya silebiliriz.

GetAttr()

GetAttr(dosyaadi)

Bu fonksiyon geriye integer türünden bir değer döndürür. Dosyanın veya klasörün özniteliğini öğrenmek için kullanırız. Geriye dönen değere göre dosya salt okunur’ mu yoksa gizlimi onu öğrenebiliriz.

Aşağıdaki tabloda dönen değere göre dosya veya klasörün özelliğini görebiliriz

0 = Normal
1 = Salt Okunur
2 = Gizli
4 = Sistem
8 = Volume
16 = Dizin
32 = Arşiv (dosya en son yedekleme işleminden önce değişmiş)

Örnekler :

Bir dosyanın özniteliğinin bulunması.
GetAttr(“C:\WINDOWS\system32\cleanmgr.exe”)

SetAttr()

Bir dosyanın veya klasörün özniteliğini ayarlamak için kullanılan fonksiyondur. Seçili olan dosyanın özniteliğini ayarlar.

SetAttr(dosyaadi , öznitelik)

dosyaadi değişkeni ile üzerinde işlem yapılacak dosya ve öznitelik değişkeni ile de ayarlanacak özellik belirtilmektedir. Yukarıdaki fonksiyonda belirttiğimiz tabloya uygun olarak değişklik yapabiliriz.


SetAttr(“C:\Deneme.txt”, 4)

Bu komut ile Deneme.txt dosyasının özelliğini Sistem Dosyası olarak ayarlamış olduk.

Kill()

Kill(dosyaadi)

Adındanda anlaşılacağı gibi , dosyaadi değişkeni ile belirtilen dosyayı harddiskten silmek için kullanılır. Ayrıca Kill komutu yıldız (*) ve soru işareti (?) karakterlerini destekler. Böylece çoklu dosya silinebilir.

Örnekler :

Kill(“C:\Deneme.txt”)

Dikkat:
Kill komutu dosyaları geri dnüşüm kutusuna taşımaz. Dosyaları direk olarak siler. Silinen dosyanın geri dönüşü olmaz. Dosyayı geri dönüşüm kutusuna göndermek için FileCopy() fonksiyonu kullanılır.


FileDateTime()

FileDateTime(dosyaadi)

dosyaadi değişkeni ile belirtilen dosyanın oluşturulma veya son değişiklik tarihi öğrenilebilir.

Örnekler :
FileDateTime(“C:\Deneme.txt”)


FileLen()

FileLen(dosyaadi)

dosyaadi değişkeni ile belirtilen dosyanın boyutunu gösterir.Geri dönen değer Long Integer türündendir.

Örnekler :

FileLen("C:\Deneme.txt") & " KB"

MkDir()

MkDir(dosyaadi)

Yeni bir klasör(dizin) oluşturmak için kullanılır. Dosyaadi değişkeni ile bu klasöre verilecek ad bilgisi belirtilier. Oluşturulacak olan dosyanın tam dizini yazılmalıdır.

Örnekler :

MkDir(“C:\Kullanıcı\Yeni Kullanıcı”)

Dikkat:
Bu örnekte görüldüğü gibi yeni br klasör oluşturmadan önce ( Yeni Kullanıcı ) , o klasörü içerek olan dizin daha önceden bulunmalıdır. ( Kullanıcı klasörü)Eğer Kullanıcı klasörü daha önceden yoksa , ilk önce bu klasör oluşturulmalı , ondan sonra Yeni Kullanıcı klasörü oluşturulmalıdır.

RmDir()

RmDir(dosyaadi)

Bu fonksiyon ile , dosyaadi değişkeni ile belirtilen klasör (dizin) silinir. Kill() fonksiyonu gibi yıldız (*) ve soru işareti (?) karakterlerini desteklemez. Dosyalar tek tek silinmelidir. Klasör ( dizin ) içerisinde bir dosya bulunuyorsa , ilk önce bu dosyalar silinmeli (Kill fonksiyonu ile ) , ondan sonra klasör( dizin ) silinmelidir.

Örnekler :

RmDir(“C:\Kullanıcı\Yeni Kullanıcı”)
RmDir(“C:\Kullanıcı”)

ChDir()

Bu fonksiyon , aktif klasörü(dizini) değiştirir. Eğer programınız diskte kayıtlı herhangibir klasörü(dizini) açtıysa , bu fonksiyonu kullanarak açık olan klasör(dizini) değiştirebilirsiniz.

Örnekler :

Eğer C:\Windows dizinine geçmek istiyorsak ;

ChDir(“C:\WINDOWS”)

Dikkat:
Bu fonksiyon sadece dizin değiştirir. Eğer daha önce C:\WINDOWS dizininde çalışıyorsak ChDir(“D:\Kullanıcı”) dizinine geçiş yapamayız. İlk önce aktif sürücü bilgisini değiştirip ondan sonra diin değiştirmeliyiz.

ChDrive()

ChDrive(sürücü)

Bu fonksiyon ile aktif olan sürücüyü değiştirebiliriz.Eğer sürücü adları birden fazla harf içeriyorsa , sadece ilk harf dikkate alınır.

Örnekler :

ChDrive(“D”)

CurDir()

CurDir(sürücü)

Bu fonksiyon ile , sürücü değişkeni ile belirtilen disket içindeki klasörlerin(dizinlerin) isimleri alınır.

Örnekler :

CurDir(“D”)

Dir()

Bu fonksiyon ile , aktif klasör ( dizin) içindeki dosya ve klasörler öğrenilir. Dir() fonksiyonu iki değişken alabilir.

Dir(dosyaadi , [öznitelik])

Dosyaadi değişkeni ile belirtilen dosya adı kısmında yıldız(*) ve soru işareti(?) karakterleri kullanılabilir.Bu fonksiyon ile belirtilen dosya veya dizinin bulunup bulunmadığıda öğrenilebilir.Eğer dosya veya dizin mevcutsa geriye boş bir değer döndürür.


Örnekler :

Mesela , System32 klasörü içinde kaç tane dll dosyası olduğunu öğrenmek isteyelim.

Dim dllDosya as String
Dim dosyaMiktari as Integer
dllDosya = Dir(“C:\WINDOWS\SYSTEM32\*.DLL”)
If dllDosya <> “” Then dosyaMiktari = dosyaMiktari + 1
While dllDosya <> “”
dllDosya = Dir()
dosyaMiktari = dosyaMiktari + 1
End While
MsgBox(dosyaMiktari)

Bu örnekte hem * karakterini kullanarak dosya araması yaptık , hemde dosya bulunduğu zaman kaç tane olduğu saydık. ( bende 1308 tane dll dosyası çıktı. Ufffff ne yapmış Microsoft böyle)


Eğer aynı şekilde bir aramayı gizli olan dll dosyalarınıda arama yapmak isteseydik o zaman fonksiyonumuzu aşağıdaki şekilde kullanacaktık;


dllDosya = Dir("C:\WINDOWS\SYSTEM32\*.DLL" , FileAttribute.Hidden )


FileCopy()

FileCopy(kaynak , hedef)

Bu fonksiyon ile kaynak değişkeni ile belirtilen dosya , hedef değişkeni ile belirtilen dizine kopyalanır. Bu fonksiyon yıldız (*) ve soru işareti (?) karakterlerini desteklemez, aynı anda birden fazla dosya kopyalamaz.

Örnekler :

FileCopy(“C:\WINDOWS\Deneme.txt”, “D:\Yedek\EskiDeneme.txt”)

Dikkat:
Eğer dikkat ederseniz, kopyalanacak olan dosya nereye, hangi adla kopyalanacak ise mutlaka belitirlmelidir.

Rename()

Bu fonksiyon ile bir klasörün veya dosyanın ismi değiştirilir. Aynı anda sadece bir isim değişikliği yapılabilir. Yoksa program hata verecektir. Aşağıdaki gibi bir isimlendirme yapılamaz.

Rename(“C:\YEDEK\Yedek.txt” , “C:\YEDEKLERİM\YeniYedek.txt”)
Gördüğünüz gibi hem YEDEK klasörünün hemde Yedek.txt dosyasının ismi aynı anda değiştirelemez. İlk önce klasör , ondan sonra bu klasör altında bulunan dosyanın ismi değiştirilmelidir.

Örnekler :


Rename(“C:\YEDEK” , “C:\YEDEKLERİM”)

Dikkat:
Bu komut ile dosyaların hem isimleri değiştirilirken hemde dosyayı taşımak mümkündür. Ancak bazı koşulları vardır. Bu yöntemle sadece dosya taşınabilir. Klasör veya dizin taşınamaz. Eğer taşınacak yerdeki klasör yoksa otomatik olarak klasör oluşturulacaktır.

Rename(“C:\KULLANICI\PROFİL\Profil1.txt” , “D:\KULLANICILAR\Profile1.txt”)

Örnektede görüldüğü gibi hem dosya adını değiştirip hemde taşımak mümkün. Eğer taşıyacağımız yerde KULLANICILAR isimli bir klasör yoksa otomatik oluşturulacaktır.