Hızla ilerleyen teknoloji ve bilgisayarların heryerde kullanılmasından doğan ihtiyaç olan crypto(veri şifreleme) günümüzde önemli
bir yere sahiptir. Amaç mantığı kavratmak da olsa sizler geliştirip çok daha iyilerini yapabilirsiniz.Evet başlıyabiliriz.İlk önce formumuza 3 adet textbox ve 2 adet button yerleştiriyoruz textboxların isimleri txtSifrelenecek.txtSifrelenmis ve txtCozulmus olsun
Buttonlarımız ise btnSifrele ve btnCoz evet artık kodlarımıza geçebiliriz


ilk önce global olarak değişkenlerimiz tanımlıyoruz.

Dim sifrelenecek, degisken, sifrelenmis, cozulmus As String // sifrelenecek,degisken,sifrelenmis,cozulmus adında değişkenlerimiz.
Dim i As Integer // döngümüzde kullanmak üzere bir sayısal değişkenimiz.

evet ilk önce Şifrele adlı buttonumuzun click olayına gelip aşşağıdaki kodlarımızı yazıyoruz.

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

sifrelenecek = txtSifrelenecek.Text
For i = 1 To Len(sifrelenecek) //Döngümüzü 1 den sifrelenecek kelime uzunluğu kadar döndürüyoruz.
degisken = Asc(Mid(sifrelenecek, i, 1)) + 1 //textbox’ımızdaki her harfimizi mid fonksiyonu ile seçip ascii karakterine çevirip bunu bir arttırarak degisken adlı değişkenimize alıyoruz.
sifrelenmis = Chr(degisken) //daha sonra bir arttırdığımız ascii kodunu tekrar chr fonksiyonu ile karaktere çevirip sifrelenmis adlı değişkene atıyoruz.
txtSifrelenmis.Text = sifrelenmis + txtSifrelenmis.Text // ve son olarak da sifrelenmis adlı değişkenimizi txtSifrelenmis adlı textbox’ımıza yazdırıyoruz

Next
End Sub


evet verimizi şifreledik peki ama ya ben bunu geri çevirmek istersem geri dönüşü yok mu ? tabiki var şimdi ise şifrelediğimiz veriyi tekrar eski haline getirme yani çözme işlemine geçelim


btnCoz adlı buttonumuzun click event ına gelip aşşağıdaki kodlarımızı yazıyoruz.

sifrelenmis = txtSifrelenmis.Text
For i = 1 To Len(sifrelenmis) //Döngümüzü 1 den sifrelenmis kelime uzunluğu kadar döndürüyoruz.
degisken = Asc(Mid(sifrelenmis, i, 1)) - 1 //tekrar mid fonksiyonu yardımı ile sifrelenmis kelimemizin harflerini ascii ye çevirip ascii kodunu 1 eksiltip degisken adlı degiskenimize atıyoruz.
cozulmus = Chr(degisken) //degisken adlı değişkende tuttuğumuz bu ascii kodunu chr fonksiyonu ile tekrar karaktere çeviriyoruz ve cozulmus adlı değişkene atıyoruz.
txtCozulmus.Text = cozulmus + txtCozulmus.Text // cozulmus adlı değişkenimizi txtCozulmus adlı textbox ımıza yazdırıyoruz ve şifreyi çözmüş olduk
Next

evet arkadaşlar basit bir şifreleme programı yaptık sizlerle geliştirmeye açık bir uygulamadır kolay gelsin...