Visual Basicte Ses Dosyası Çalmak

--------------------------------------------------------------------------------

BUnu general declarations kısımına yani kodların en üstüne.
Kod Alanı:

Private Declare Function sndPlaySound Lib "winmm.dll" Alias "sndPlaySoundA" (ByVal lpszSoundName As String, ByVal uFlags As Long ) As Long


Kod Alanı:

Private Sub Command1_Click( )
sndPlaySound "sesdosyası.wav", 1
End Sub


Burda command1 adlı butonun tıklama olayına yazılmış ama sen ne zaman müziğin başlamasını istiyorsan oraya yazabilirsin.Mesela form açılır açılmaz çalsın istiyorsan
Private Sub Form_load( )
sndPlaySound "sesdosyası.wav", 1
End sub