1. Değişken adların 255 karakterden uzun olamaz. Bu adları mümkün olduğunca anlaşılır olacak şekilde uzun tutun.sakın a,b,xd veya ypos gibi kısa ve her anlama gelebilen değişken adları kullanmaya kalkmayın. Bir hafta sonra "Bu değşken ne işe yarıyordu?" diye kara kara düşünürsünüz sonra.

2. Form, OCX kontrol, class ya da Module isimleri 40 karakterden uzun olamaz. Mümkünse, bu nesne adlarını "yaptıkları işi yansıtacak şekilde" tanımlayın.

3. Bir form üzerinde "farklı ad taşıyan" en fazla 254 kontrol nesnesi bulunabilir. Zor ama siz daha kullanacaksanız, aynı tür olanlarları, bir dizi oluşturacak şekilde aynı ad ve farklı indexler üzerinde toplayın.

4. Dizi indexleri için sınır 0 ile 32767 arasındadır. Daha fazlası olmaz. (Ulan hele bir 20000 e gelin. Ne bu açgözlülük!)

5. Bir procedure 64 KB'tan uzun olamaz. Eğer 63 KB'a ulaşırsanız beni arayın alnınızdan öpim.

6. Visual Basic'in 16-bit'lik uyarlaması, TextBox, ListBox gibi nesneler içerisinde 64 KB sınırını uygulamaktadır. 32-Bit'çiler için böyle bir sınır yok.

7. Bir form,Module ya da class içerisine yüklenen kod 65534 satırdan fazla uzunlukta olamaz. Aman ha!

8. Tek bir kod satırı, 1023 karakterden uzun olamaz. (bunun için "_" kullanın.)

9. Form,Module ya da class bünyesinde bulunan Data SEgment ( değişken ve tip tanımlamalarının bulunduğu kısım) 64 KB'tan uzun olamaz.

10. Eklenen her nesne, Window'un sistem kaynaklarından belli bir yüzdeyi meşgul eder. Bu nedenle çok sayıda nesne programınızı hantallaştırır.

11. Basit grafik işlemlerinde Picture nesnesi yerine image kullanın.Sistem kaynaklarını daha az kullnamış olursunuz.

12. Visual Basic'in kendi kendine ekran güncelleme kontrolü olan AutoRedraw özelliğine dikkat edin. Hızlı form güncellemesine gereksinim duyulan noktalarda bu özelliği False yapın. Güncellenme sıkça olmuyorsa, True olarak kalmasında yarar var.

13. Formları, yüklenme sırasında devreye alarak Load olayı içerisinde bulunan kodunuzun daha efektif olmasını istiyorsanız, olaya ait kod penceresinin ilk satırına Me.Show metodunu kullanın. Form, otomatik olarak devreye girecek ve Me.Show'un hemen altındaki kod satırları çalışmaya başlayacaktır.

14. Formları gerekmedikçe bellekten Unload komutu ile silmeyin. Ekranda gözükmesini istemiyorsanız, Unload yerine Hide metodunu ile saklayın.

15. Döngü sayaçları için Long ya da Variant yerine integer kullanın. Kodunuz daha hızlı çalışacaktır.

16. Gereksiz Subroutine çağrımından kaçının. Kız gerekiyorsa kodu, Subroutine çağırdığınız yere kopyalayın. Kod uzamasına rağmen hızlanacaktır.

17. Bilgi girişine grek duyulmayan yerlerde TextBox yerine Label nesnesini kullanın. Sistem kaynaklarını daha az harcayacaktır.

18. ReDim ile dinamik olarak açılan dizileri, işleri bitince Erase komutu ile silin. Uygulamanızın işletim sisteminden ödünç aldığı geçici bellek azalacaktır. Bu da, uygulamanızı hızlandırır.

19. Gerekmedikçe Varian tipini kullanmayın. Mevcut değişken tipleri içinde en yavaş olanı Varianttır. Salaktır yani!

20. Kullanılmayan değişkenleri Procedure'leriniz içinde tutmayın. Kod kısalacaktır.

21. Kullanılmayan nesne referanslarını Nothing'e eşitleyerek, bellek gereksinimlerini azaltın.

22. Picture ya da image nesnelerine yükleyeceğiniz resimlerin RLE formatında olması, hem daha hızlı bir ekran güncelleme sağlayacak, hem de daha az belleğe gereksinim duyulacaktır.

23. Kullanımına gereksinim duymadığınız Picture ya da Image nesnelerinin picture özelliklerini Nothing'e eşitleyerek, bellek kullanımına getirdikleri yükü azaltın.

24. Gereklilik derecesi az olan resimleri, tasarım aşamasında Picture ya da Image nesnelerine yüklemeyin. LoadResPicture komutu ile resimleri resource dosyalarınızdan çağırabilirsiniz. En kötü ihtimalle, LoadPicture komutu ile resmi yeniden yükleyebilirsiniz. Bu yöntemler, "EXE" dosyasının daha küçük olmasını sağlayacaktır.

25. Bu 25 altın kuralı, Kod yazarken her an görebileceğiniz bir noktaya yazın. Gerekiyorsa yazıcıdan çıkartıp, duvara asın!