Visual basic:
programı calıştırdığımız zaman siyah bi ekran cıkar ekrana her tıkladığımızda harika bir renk cümbüşü oluşur...

KOD::

Kod:
Private Sub Form_Click()
Dim A
Dim b
For A = 1 To Me.Width / 15
    b = b + 1
Me.Line (A * 15, 0)-(A * 15, Me.Height), RGB(255, b, 255)
    Me.Line (0, A * 15)-(Me.Width, A * 15), RGB(b, b, 255)
    Me.Circle (Me.Width / 2, Me.Height / 2), A * 15, RGB(b, b, 255)
    Me.Circle (Me.Width / 1.5, Me.Height / 1.5), A * 15, RGB(0, b, 255)
    Me.Circle (Me.Width / 4, Me.Height / 4), A * 15, RGB(255, b, b)
    Me.Circle (Me.Width / 6, Me.Height / 6), A * 15, RGB(b, 0, 255)
    Me.Circle (Me.Width, Me.Height), A * 15, RGB(b, 255, 255)
    Me.:) :) :):) :) :):) :) :):) :) :):) :) :):) :) :):) :) :)


    DoEvents
    Next

End Sub

Private Sub Form_Load()
Me.AutoRedraw = True
Me.BackColor = RGB(0, 0, 0)
Me.DrawMode = 5
  Me.DrawWidth = 3
  Me.WindowState = 2

End Sub
son olarak örnek teşkil etmesi için RESİM:işte sonuç böyle bişey cıkması gerek.yapamayanlar söylesin ...

adszsv0 - ..:renk cümbüşü:..