Patalojik Çalma (Kleptomani)

Kullanma ya da para kazanma amacı olmadan çalma davranışı ile giden bir tablodur. Birey bu dürtülere karşı koymada sürekli olarak başarısız kalmaktadır. Çalınan nesneler atılabilir, biriktirilebilir ya da başkalarına verilebilir.

Başlıca belirtiler:

- Gereksinim duyulmayan nesneleri kişisel kullanım ya da parasal değeri için çalamaya yönelik dürtülere sürekli olarak karşı koyamama.

- Hırsızlık girişiminde bulunmadan hemen önce bir gerginlik duygusunun bulunması.

- Hırsızlık girişimi sırasında haz alma, doyum bulma ya da rahatlama sağlama.

- İntikam almak ya da kızgınlığın ifadesi olarak çalma girişiminde bulunulmamaktadır

- Çalma davranışını gizlemek için gizlemek için bir miktar çaba harcansa bile gerekli tüm önlemler alamamaktadır

- Çalma davranışı başka bir ruhsal hastalık ya da semptoma bağlı olarak ortaya çıkmamaktadır.

Çalma hastalığının tedavisinde genel bir tedavi yönteminden söz edilememektedir ancak eşlik eden yeme bozukluğu ya da duygu durum bozukluğu varsa serotonin geri alım inhibitörü antidepresanlar ve lityum tuzu gibi ilaçlardan fayda görebilmektedirler. Ayrıca da bilişsel davranışçı yaklaşımla örtülü duyarlılaştırma tekniği kullanılarak destek olunmaya çalışılmaktadır.