Uyurgezerlik Kabuslar Ve Diş GıcırdatmaParasomnia:
Parasomnia, özgül uyku dönemleriyle eş zamanlı ve uyku-uyanıklık geçişleriyle ilişkili olarak ortaya çıkan davranışsal ve fizyolojik alanlardaki bozuklukları içerir. Bu bozukluklar santral sinir sistemi aktivasyonu, iskelet kaslarına aktarılmasıyla hareket sistemi ya da bilişsel süreçleri etkinleşmesiyle ortaya çıkar.


Genelde çocukluk çağında görülmesi, erişkinlik döneminde azalması, bu bozuklukların santral sinir sisteminin gelişimi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir.


Bu hastalık grubu


1. Konfüzyonel uyanmalar: Uyku sarhoşluğu olarak tanımlanır. Beş yaşından küçük, uykunun ilk üçte birinde uykudan zor uyandırılan ve yüzü koyun yatan çocuklarda daha sık görülür. Yaş ilerledikçe azalır. Parasomniaların en hafif formudur.


2. Uyurgezerlik: Uykunun ilk üçte birinde görüleren uykunun devamı sırasında yataktan kalkma ve gezinme, ani hareketlerde bulunma ile karakterize bir tablodur. Bu dönemde hastanın uyandırılması güçtür. Ve bu döneme ait unutkanlık vardır. 5 yaş civarında başlar 12 yaşında en yüksek görülme sıklığına ulaşır. 15 yaşından sonra çoğunlukla ortadan kalkmaktadır.


3. Uyku Terörü: Uykunun ilk saatlerinde derin uykuda ortaya çıkan, çığlık atama ve ağlamanın eşlik ettiği yoğun korku ile beraber davranışsal değişiklikler ile karakterize bir bozukluktur.4-12 yaşlarında başlar ve ergenlikte genellikle kaybolur.


4. Kabus Bozukluğu: Genellikle uykunun ikinci yarısında bir dış uyaran olmaksızın uyanmaya yol açan korkutucu rüyalar ile karakterize bir bozukluktur. Her yaşta görülmesine karşın genellikle 3-5 yaşlarında görülür ve ergenlikle beraber azalır.


5. REM uykusu davranış bozukluğu: Genellikle orta yaş ve yaşlı erkeklerde gecenin son 1/3’lük kısmında görülür.Yaralanma veya suç sayılan motor aktivitelerin oluşması ile karakterize bir bozukluktur.


6. Bruksizm: Uyku sırasında çene kaslarının kasılmasına bağlı olarak dişlerin birbirine geçmesi ve sürtünmesi ile karakterize tekrarlayıcı bir hareket bozukluğudur.


Doç. Dr. Nesrin DİLBAZ Psikiyatri