Organik Nedenli Depresyonlar


1-Fiziksel
2-Psikiyatrik Nedenlere Bağlı Depresyonlar

1-Organik-Fiziksel Nedenli Depresyon Çeşitleri
-Kansızlık
-Vitamin Eksikliği
-Tiroid hormonu eksiklikleri
-Enfeksiyon hastalıkları
-Kronik romatizmal hastalıklar
-Kronik kalp ve damar hastalıkları
-Beyin kanamaları sonrası kısmi ya da kalıcı felç durumları
-MS(Multipl Skleroz)
-Beyin Tümörleri
-Yüksek tansiyon
-Kronik Sinüzit
-Kan şekeri dengesizlikleri
-Tedavi amaçlı devamlı kullanılan bazı ilaçlar(tansiyon ilaçlarının bazıları, bazı antibiotikler, özellikle KORTİZOLLÜ ilaçlar.
-Kronik ağrılar(baş ve diğer ağrılar)
-Kalp operasyonları sonrası
-Kronik Böbrek Hastaları
-Kadınlarda Hormonal dengesizlikler
-Epilepsi(sara)

2-Psikiyatrik Nedenli Depresyon Çeşitleri

-Panik Bozukluk-Panik Atak
-Obsesif Kompulsif Bozukluk(saplantı-takıntılar)
-Sosyal Fobi
-Kişilik Bozuklukları
-Genelleşmiş Anksiyete Bozukluğu
-Alkol ve madde kullanım Bozuklukları
-Psikotik hastalıklar(Şizofreni gibi)
-Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Yukarıda sıraladığımız fiziksel ve psikiyatrik nedenli depresyonlar da mutlaka bu nedenler dikkate alınarak tedavi proğramı yapılmalıdır.

Esas Depresyon(pür depresyon) bir duygudurum bozukluğudur.

Bu depresyon Çeşitleri nelerdir?

1-Majör Depresyon (ağır-büyük depresyon)
2-Manik Depresif Bozukluk(Bipolar affektif bozukluk) ‘un depresyon fazı
3-Distimik depresyon
4-Hamilelik ve doğum sonrası dönem depresyonları
5-menopoz sonrası depresyon
6-Atipik depresyon
7-Reaktif depresyon(dış bir nedene bağlı)