Psikonöroz Nedir


Sosyal uyum ve özellikle kişiler arası ilişkilerin bozukluğuyla ilgili bir hastalıktır. Freud'un kuramına göre, asıl neden, ilkel dürtülerin daha gelişmiş toplum tarafından verilen dürtülerce kontrol edilememesidir.

Nörozlar, kişide var olan elverişli kalıtsal faktörlere, kişinin erken yaşam döneminde yanlış olarak öğrendiği, topluma uyum bozukluğunun eklenmesiyle ortaya çıkar.

Psikonöroz Belirtileri
Belirli bir neden olmaksızın genel bir endişe hali görülür. Bundan ötürü de korkuyla ilgili organik belirtiler ortaya çıkar. Kişi delireceğinden korkar. Elleri ve vücudunda titremeler, mantıksız korkular (fobi) gibi durumlar belirir.

Psikonöroz Tedavisi

Genellikle psikoterapidir. İlaçlar bu tür tedavilerde etkisiz kalır, ama yatıştırıcı ilaçlara başvurulabilir.